Povečaj pisavo
> O nas > Delovanje in aktivnosti > Program dela za leto 2019

Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk tudi v letu 2019 nadaljuje z osveščanjem slovenske javnosti o raku dojk in rakih rodil in programi podpore bolnicam in njihovim svojcem ob soočanju z boleznijo med zdravljenjem in po njem.

Nadaljujemo tudi z različnimi oblikami podpore, druženja, izobraževanja in pomoči za bolnice in ozdravljenke. Specifične potrebe bolnic poskušamo izpolniti v okviru posameznih sekcij. Z našimi aktivnostmi pa nagovarjamo tudi svojce bolnic, saj bolezen poseže tudi v odnose z bližnjimi.

 

 

Novice Europa

Novice Europa Donna izdajamo neprekinjeno od leta 2000. Namenjene so članicam in članom bralcem revij Ženska, Maja in dnevnika Svet 24 (Media 24). V letu 2019 bodo novice izšle 4-krat. Naklada posamezne številke je okoli 85.000.
Vsebina Novic Europa Donna je namenjena osveščanju o pomenu zdravega načina življenja in o preventivi ter ohranjanju zdravja, obveščamo o novostih s področja raka dojk in rakov rodil ter delimo izkušnje bolnic. Redno pišemo o svojih dejavnostih in vabimo k vključevanju v svoje programe. Na naši spletni strani je dostopen arhiv starejših številk.

Osveščanje

Svetovanja in predavanja

Ko zboliš, so strokovni nasveti zelo dobrodošli, vendar je pogovor z drugim bolnikom neprecenljiv. Zato imamo na voljo tri svetovalne telefone in srečanja v živo, ki so namenjeni tako bolnikom kot svojcem. Redno na vprašanja odgovarjamo tudi preko elektronske pošte in smo tudi na voljo vsak delovnik v pisarni združenja.

Predavamo po vsej Sloveniji o preventivi, zdravem načinu življenja, samopregledovanju dojk, s prikazom na modelu dojke in o vseh treh presejalnih programih. Pri izvedbi sodelujejo zdravniki in članice Europe Donne, ki delijo svojo izkušnjo, saj so ravno nasveti iz prve roke neprecenljivi.

Samopregledovanje dojk

Poleg praktičnega prikaza samopregledovanja na silikonskem modelu dojk redno predstavljamo tudi aplikacijo ”Breast Test”, za pametne telefone in tablične računalnike o samopregledovanju, ki smo jo izdelali že v letu 2012 in ima že skoraj 40.000 prenosov. Prevedena je v 14 jezikov. Aplikacija je namenjena predvsem mlajši populaciji, ki je ključna za doseg osveščanja.

Vsebuje tudi menstrualni koledarček, možnost vnosa opomnikov, različnih dejavnosti (npr. telesne aktivnosti) in natančen slikovni prikaz samopregledovanja. Predstavitev aplikacije nadaljujemo na svoji spletni strani in družbenih omrežjih, v Novicah Europe Donne in na vseh dogodkih, ki so del naših programov ter na natisnjenih menstrualnih koledarčkih.

Stojnice

Dejavnosti Europe Donne tudi redno predstavljamo na stojnicah, na različnih prireditvah. Prostovoljke delijo promocijske materiale, osveščajo in obveščajo o preventivi in dejavnostih združenja. Na tak način dosežemo drugo populacijo in širimo svoja sporočila.

Obeležitev svetovnega dneva raka jajčnikov

Ob svetovnem dnevu raka jajčnikov na začetku maja bomo pripravili srečanje in predavanje na to temo. Opozorili bomo na težko prepoznavne znake raka jajčnikov in težavo pozne diagnostike. Pripravili bomo infografiko za spletno promocijo in tiskano različico s predstavitvijo zgodnjih znakov raka jajčnikov. Tiskano verzijo bomo distribuirali v čim več ginekoloških ambulant po Sloveniji. Osveščanje predvideno za ves mesec maj.

Rožnati oktober

V rožnatem oktobru nadaljujemo z osveščanjem o raku dojk in s promocijo zdravega načina življenja. Začeli bomo s tradicionalno novinarsko konferenco, ki bo uvod v vse aktivnosti rožnatega meseca.

Povezovali se bomo z različnimi interesnimi skupinami od umetnikov do profesionalnih športnikov ter ponovno k sodelovanju pozvali slovenske občine. Pripravili bomo promocije in obveščanja na različne načine kot so mestni avtobus LPP, osebne znamke Pošte Slovenije, stojnice, predavanja …

Osrednji dogodek rožnatega oktobra bo 15.  oktobra 2019, na dan zdravih dojk (mednarodni dan: Breast Health Day, BHD). Namen je osveščanje o zgodnjem odkrivanju raka dojk in o zdravem načinu življenja najširšega kroga ljudi za prijazen in pozitiven način.

Programi za bolnice in ozdravljenke

Za bolnice in ozdravljenke pripravljamo različne oblike podpore, druženja, izobraževanja in pomoči. Specifične potrebe bolnic poskušamo izpolniti v okviru posameznih sekcij.

2-dnevni seminar v Portorožu

Pripravili bomo že 14. izobraževalno informativni seminar za članice, bolnice z rakom dojk in raki rodil. Pričakovano število udeleženk je okoli 300. Letošnji seminar bo potekal od 22. do 23. novembra.
Potek seminarja:
1. dan – predavanja s strokovnjaki iz področja onkologije, druženje, večerja.
2. dan – telesna aktivnost, motivacijska predavanja in predavanja iz podpornega zdravljenja.

Izobraževanje prostovoljk – aktivnih članic Europe Donne

Pripravili bomo intenzivno izobraževanje za 25 do 30 aktivnih članic Europe Donne. Predavanja bodo na temo raka dojk in rakov rodil (zdravljenje, preventiva, fizioterapija), gibanja, psihosocialne podpore in o združenju ED. Ključne bodo praktične delavnice iz področja komunikacije tako z javnostmi kot neposredno z bolnicami in njihovimi svojci.

Pomoč pri obvladovanju limfedema

Limfedem je zastajanja tekočine v prizadetem predelu telesa, do katerega pride zaradi nezadostnega delovanja limfnega sistema. Limfedem je kronično stanje telesa, ki močno vpliva na kvaliteto življenja in potrebuje strokovno obravnavo.
Problematika pri obravnavi limfedema se ponavlja že več let, zato nadaljujemo s pomočjo bolnicam. Pripravili bomo delavnice za samopomoč pri obvladovanju limfedema s praktičnim delom (vaje, masaža, povijanje) po vsej Sloveniji. Delavnica obsega največ 10 udeleženk. Izvedli bomo 10 do 12 delavnic.

Dnevnik za bolnice

V sodelovanju s strokovnjaki in bolnicami bomo pripravili priročnik oziroma dnevnik za bolnice, ki se z diagnozo rak šele srečujejo. Nova knjižica bo v pomoč tako bolnicam kot tudi zdravnikom za spremljanje dogajanja in težav med zdravljenjem. Poleg samega zdravljenja bodo bolnice ves čas spremljale tudi kvaliteto življenja, svoja čustva, soočanja z boleznijo in načrtov za prihodnost.

Psihosocialna podpora

Dolgoletno delo z bolnicami nas je naučilo, da je ob bolezni potrebno zdraviti tudi duha. Zato že nekaj let skušamo pomagati tako bolnicam kot njihovim svojcem tudi na tem področju, aktivnosti so združene v programu Roza. V sodelovanju s Centrom za psihoterapijo in kakovost odnosov Stik in s Fakulteto Sigmund Freud pripravljamo tako skupinska kot tudi individualna psihoterapevtska srečanja za bolnice in ozdravljenke, ki potekajo v Ljubljani. Organiziramo tudi delavnice čuječnosti za članice, podporne skupine za svojce obolelih in žalujoče ter vikend kamp za otroke, ki so podprti tudi s strani Ministrstva za zdravje.

Sekcija za bolnice z razsejanim rakom dojk

Po dolgoletnih prizadevanjih bomo aktivno delovali v okviru sekcije za bolnice z razsejanim rakom dojk. Pripravili bomo več srečanj in predavanj na to temo. Začeli smo s skupinski srečanji s psihoterapevtko. Redno pa bomo o napredovali bolezni pisali tudi v Novicah Europa Donna.

Sekcija za bolnice z raki rodil

Po priključitvi področja rakov rodil bomo aktivno delovali v okviru sekcije za bolnice z izkušnjo raka rodil. Pripravili bomo več srečanj in predavanj na to temo.

Sekcija mladih bolnic

Že od leta 2008 imamo zelo aktivno sekcijo mladih bolnic z rakom dojk. V sekciji so vključene ženske, ki so za rakom dojk zbolele pred 40. letom starosti. Sekcija pripravlja srečanja in predavanja za to ciljno skupini in se aktivno vključuje tudi v celoten program združenja.

Programi za svojce

Skupine za odrasle svojce

V okviru programa ROZA potekajo posebna skupinska srečanja za svojce obolelih žensk. Ena skupina je namenjena svojcem bolnic z rakom dojk ali rakom rodil, druga skupina pa žalujočim, ki jih je prizadela izguba bližnje osebe zaradi raka. Skupini se srečujeta enkrat tedensko, v popoldanskem času, obsegajo 12 srečanj, po 2 uri.

Tabor za otroke

Dolgotrajno zdravljenje mame, sestre, tete, babice duševno in fizično obremenilno vpliva na vso družino in še posebej na otroke, zato je del programa ROZA namenjen prav njim. Za otroke v starosti 5 do 18 let pripravljamo štiridnevni tabor za otroke z izkušnjo z neozdravljivo, kronično boleznijo v družini. Vikend tabor za otroke bo potekala v drugi polovici maja, vključili bomo do 21 otrok bolnic.

Programi gibanja

Že več let spodbujamo gibanje žensk po zdravljenju raka, v zadnjih letih pa še bolj aktivno preko sekcije za gibanje in šport.

Tek in hoja za upanje

Teki in hoje za upanje bodo potekali v Zagorju ob Savi, Novi Gorici, Slovenski Bistrici, Novem mestu ali okolici, Radovljici in Postojni.  V kolikor se bo pojavil interes po organizaciji teka in hoje za upanje tudi v drugih krajih po Sloveniji, bomo k projektom pristopili. Projekt je izrazito dobrodelne narave in usmerjen na lokalno skupnost, kjer se odvija.

Rekreacija pod okriljem sekcije za gibanje in šport

  • Joga za članice (že več let) – prilagojeno delo za bolnice; poteka vse leto v dveh skupinah v treh sklopih v Ljubljani.
  • Veslanje v sodelovanju s Kajakško Zvezo Slovenije; poteka od maja do oktobra, 2x mesečno, vključevanje v njihov program ”dragon boat”.
  • SUP-anje po Ljubljanici, od junija do oktobra (SUP klub Ljubljana).
  • Telovadba na Fakulteti za šport v Ljubljani – ”Vadi rad” poteka 2-krat.
  • Telovadba v prostorih Europe Donne v Slovenski Bistrici (funkcionalna vadba).
  • Rožnati izziv – pohodi po Sloveniji (aktivacija in spodbujanje hoje).
  • Veslanje in SUP-anje na Obali, ki poteka od junija do oktobra.