Povečaj pisavo

Z SMS donacijo lahko podpreš aktivnosti slovenskega združenja Europa Donna, ki že 20 let osvešča slovensko javnost o raku dojk.

Pošlji SMS sporočilo s ključno besedo POGUMNA ali POGUMNA5 na številko 1919 in prispevaj 1 ali 5 evrov za združenje Europa Donna, ki bo z zbranimi sredstvi nadaljevalo osveščanje o raku dojk in drugih ženskih rakih.

Prispevajo lahko vsi uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, Izimobila, Simobila, Tušmobila, T-2 in Telemacha.

Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS donacija

Pravila in pogoji uporabe storitve »SMS Donacija – za Europa Donna«
Veljavnost: od 1. 10. 2017

1. Splošne določbe 
Ponudnik in Organizator storitve:
Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, ID za DDV: 71753281 (v nadaljevanju: organizator storitve).

Ponudnik komunikacijske poti:
Telekom Slovenije, d.d., Cigaletova 15, 1000 Ljubljana.
IZI mobil d.d.,Stegne 11B, Ljubljana
Si.mobil, d.d, Šmartinska cesta 134B, 1000 Ljubljana
Tušmobil d.o.o., Brnčičeva 49, 1231 Ljubljana – Črnuče
T-2 D.O.O., Verovškova 64A, 1000 Ljubljana
Telemach širokopasovne komunikacije d.o.o., Cesta Ljubljanske brigade 21, 1000 Ljubljana

Prenos SMS-sporočil poteka prek mobilnih omrežij ponudnikov.
Pri storitvi SMS donacije lahko sodelujejo vsi naročniki/ uporabniki mobilnih omrežij ponudnikov (v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov). Za uporabo storitve »SMS Donacija – za Europa Donna« ni starostnih omejitev.

Ponudniki ne odgovarjajo za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe storitve in neznanja uporabnika. Ponudniki tudi ne morejo zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

2. Definicije pojmov
Organizator storitve je po teh pravilih in pogojih uporabe: Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk.

»SMS Donacija – za Europa Donna«, je organizirana dejavnost Europe Donne, s ciljem zbiranja sredstev za osveščanje širše javnosti, predvsem žensk o raku dojk in ginekoloških rakih.

Uporabnik po teh pravilih in pogojih je uporabnik mobilnega omrežja, ki je pristopil k storitvi »SMS Donacija – za Europa Donna«, z zahtevo oz. SMS-sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo POGUMNA ali POGUMNA5.

Odhodno SMS-sporočilo je SMS-sporočilo, ki ga uporabnik pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo POGUMNA ali POGUMNA5 v obliki teksta. Ponudniki ta SMS-sporočila uporabniku zaračunajo po veljavnem ceniku.

Dohodno SMS-sporočilo je zahvalno SMS-sporočilo, ki ga ponudnik pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS- sporočilo. Ponudniki v skladu z dogovorom z organizatorjem storitve dohodno SMS sporočilo uporabniku zaračunajo po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Pri uporabi storitve SMS donacije se smiselno uporabljajo splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov.

3. Trajanje storitve 
Storitev »SMS Donacija – za Europa Donna« je uporabnikom omogočena od 1. 10. 2017 in praviloma traja do vključno 31. 12. 2017.

4. Postopek prijave na storitev SMS Donacija – za Europa Donna 
1. Uporabnik pošlje odhodno SMS-sporočilo s ključno besedo POGUMNA ali POGUMNA5 na kratko številko 1919.

2. Uporabnik iz 1919 prejme dohodno, zahvalno SMS-sporočilo z vsebino: »Hvala za prispevek Združenju Europa Donna. Vaš dar bomo namenili za osveščanje o zgodnjem odkrivanju ženskih rakov. www.europadonna.si«

5. Cenik storitve 
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika.
KLJUČNA BESEDA NAMEN SMS SPOROČILA CENA V € DDV
POGUMNA Donacija – za Europa Donna 1,00 0,00 %
POGUMNA Obvestilo za Europa Donna 0,00 22,00 %
POGUMNA5 Donacija – za Europa Donna POGUMNA5 5,00 0,00 %
POGUMNA5 Obvestilo za Europa Donna 0,00 22,00 %
Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS-sporočila:
Vsak poslani SMS uporabnika se zaračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku ponudnika.

Cene za različna dohodna SMS-sporočila:
posredovani SMS-i se uporabniku zaračunajo 1 EUR ali 5 EUR.

I. zahvalno sporočilo pri donaciji -brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Europa Donna):
II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,
III. če storitev ni na voljo.

Na mesečnem računu bodo prikazani:
• • poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS-sporočil,
• • sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko Donacije SMS.

Uporabnik predplačniškega paketa lahko storitev uporablja, dokler je stanje na računu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve uporabnik preveri stanje na računu.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja organizator storitve

Ponudniki zagotavljajo zanesljivo posredovanje tistih sporočil SMS, ki jih prejmejo na svoj SMS center. V primeru, da sporočilo ne doseže uporabnika, se ponudniki obvežejo, da bodo poskušali sporočilo dostaviti še dvainsedemdeset (72) ur po prvem poizkusu, po preteku tega roka pa ponudniki sporočilo zavržejo. V primeru, ko uporabnik poda zahtevo za storitev in ima le-ta izklopljen mobitel ali je v območju, kjer ni signala digitalnega omrežja, ali ima poln predal za sporočila SMS, ponudnik uporabniku storitev izvede in se šteje, da je ponudnik storitev opravil, ponudnik pa v tem primeru uporabniku zaračuna opravljeno storitev, hkrati pa se obveže, da bo poskušal vsebino uporabniku dostaviti.

6. Zasebnost in varstvo podatkov 
Europa Donna in ponudniki se zavezujejo, da bodo skrbno in v skladu z zakonodajo varovali podatke uporabnikov in pri tem postopali v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

7. Reklamacije in pomoč 
Organizator storitve je odgovoren za reševanje vsebinskih reklamacij glede storitve. Uporabnik lahko reklamacije naslovi na: Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk, Zaloška cesta 5, 1000 Ljubljana, tel. (01) 231 21 01, europadonna@europadonna.si.

V kolikor se reklamacije nanašajo na ponudnika komunikacijske poti, jih mora uporabnik v skladu s splošnimi pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev ponudnikov nasloviti na svojega ponudnika, in sicer v roku 15 dni od prejema računa.

Ljubljana, 1. 10. 2017

organizator storitve:
Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk