Povečaj pisavo
> Skupnost Europa Donna > Koledar dogodkov > 26. redna letna skupščina Europe Donne
Mar 26

26. redna letna skupščina Europe Donne

Vabimo vas na 26. redno letno skupščino, ki bo v torek, 26. marca 2024, ob 12. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Onkološkega inštituta, v veliki predavalnici v stavbi C, Zaloška cesta 2, v Ljubljani.

Vabimo vas na 26. redno letno skupščino, ki bo v torek, 26. marca 2024, ob 12. uri. Skupščina bo potekala v prostorih Onkološkega inštituta, v veliki predavalnici v stavbi C, Zaloška cesta 2, v Ljubljani.

PREDLOG DNEVNEGA REDA

  • Otvoritev skupščine.
  • Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles skupščine.
  • Kratko predavanje.
  • Letno poročilo za poslovno leto 2023.
  • Poročilo Nadzornega odbora.
  • Razprava in sklepanje o letnem poročilu za poslovno leto 2023.
  • Razprava in sklepanje o poročilu Nadzornega odbora.
  • Delovni program in finančni načrt za poslovno leto 2024
  • Razprava in sklepanje o delovnem programu in finančnem načrtu za leto 2024.
  • Razno.

V pričakovanju srečanja vas lepo pozdravljamo.

Predsednica:

Tanja Španić

Članarina za leto 2024 znaša 10 evrov. Zahvaljujemo se članicam in članom, ki ste že poravnali letošnjo članarino, vse druge pa prijazno spomnimo, da to čimprej storite. Z rednim plačevanjem članarine nam izkazujete podporo in prispevate k nadaljnjemu razvoju programov in združenja.

Podatki za nakazilo članarine:

Koda namena: CHAR

Namen plačila: Članarina 2024

IBAN prejemnika: SI56 0201 1005 1154 225

Referenca: SI00 2024

Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti dojk, Vrazov trg 1, Ljubljana