Povečaj pisavo
> Kakovostno življenje > Zdravje kosti

Izguba kostne mase zaradi zdravljenja raka

Bolnice z diagnozo raka dojk imajo zaradi vpliva nekaterih hormonskih zdravil večje tveganje za nastanek osteoporoze.

Osteoporoza je bolezen, za katero je značilno zmanjšanje kostne mase in povečana lomljivost kosti. Pogostost osteoporoze narašča s starostjo. Bolnice z diagnozo raka dojk imajo večje tveganje za nastanek osteoporoze. Bolezen je pogosto neprepoznavna, dokler ne pride do prvega osteoporoznega zloma.

Dejavniki tveganja za pojav osteoporoze so:

  • spol, ženske imajo običajno lažje in tanjše kosti, zato se jim po menopavzi kostna masa hitro zmanjša,
  • starost: s starostjo se poveča tveganje za osteoporozo, ker se kostna gostota z leti zmanjšuje,
  • telesna teža,
  • družinska ananmneza,
  • zgodnja menopavza pred 45. letom,prehrana: hrana z malo kalcija in vitamina D,
  • telesna nedejavnost,
  • razvade: kajenje in uživanje alkoholnih pijač.

 

Tudi nekatera zdravljenja so dejavnik tveganja pri razvoju osteoporoze. Velik vpliv imajo nekatera hormonska zdravila, ki lahko vplivajo na kostno maso. Problem ni zanemarljiv, saj je hormonsko odvisnih rakov, pri katerih uporabljamo tovrstna zdravila, kar 75 %.

Zdravljenje raka dojk z zaviralci aromataz pomenopavznih bolnic in pa zdravljenje mladih premenopavznih bolnic z injekcijami, ki zavrejo delovanje jajčnikov za 2 do 10 krat pospeši izgubo kostne mase. Hormonsko zdravilo za raka dojk tamoksifen tega škodljivega vpliva pri pomenopavzalnih ženskah nima, ampak pri bolnicah pomaga pri ohranjanju normalne kostne mase ali pa jo celo izboljša.

Zato je pri vseh bolnicah, zdravljenih z zaviralci aromataz, treba čim prej opredeliti tveganje za zlom z denzitomertrijo (DXA) in z opredelitvijo kliničnih dejavnikov tveganja za zlom. Pri bolnicah z rakom dojk govorimo o pojavu sekundarne osteoporoze.

Za preprečevanje osteoporoze bi morali skrbeti vse življenje, ker se kosti krepijo in rastejo prvih trideset let življenja. Pomembna je uravnotežena prehrana bogata s kalcijem, beljakovinami in vitaminom D, opuščanje razvad, vsakodnevno gibanje in preprečevanje padcev in zlomov. Za preprečevanje izgube kostne mase in zlomov se pri vseh ženskah zdravljenih z zaviralici aromataz priporoča skrb za redno telesno aktivnost v skladu z zmožnostmi, skrb za zadosten vnos kalcija in vitamina D. Vse bolnice, ki jih z DXA in opredelitvijo kliničnih dejavnikov tveganja za zlom prepoznamo kot ogrožene, moramo poleg uvedbe kalcija in vitamina D obvezno pričeti zdraviti tudi z antiresorbtivi, in sicer z denosumabom ali z bisfosonati.

V centrih meritve izvajajo na napotnico, katero vam napiše osebni zdravnik (sekundarna osteoporoza- zdravljenje z zaviralci aromataz).