Povečaj pisavo
> Ostani zdrav > Dejavniki tveganja za rak dojk

Rak je bolezen starejših ljudi, tudi rak dojk. Življenjska doba se podaljšuje, zato ljudje zbolevajo pogosteje za rakom dojk kot nekoč. Proučevanje dejavnikov tveganja je eno izmed pomembnih področij boja z rakom dojk, najpogostejšo obliko raka pri ženskah v Sloveniji. Seznanjenost z njimi prispeva k razumevanju bolezni in zmanjševanju tveganju zanjo. Pomembni nevarnostni dejavniki, ki so povezani z večjim zbolevanjem za rakom dojk so:

  • demografski (spol, starost, zemljepisna lega)
  • dejavniki materinstva (zgodnja prva menstruacija, pozna mena, starost več kot 30 let ob prvem porodu, nerodnost, majhno število otrok, opustitev dojenja)
  • oralna kontracepcija (le v obdobju jemanja)
  • hormonsko nadomestno zdravljenje (še po več letih jemanja)
  • nezdrav življenjski slog (alkohol, neuravnotežena prehrana z nasičenimi maščobnimi kislinami, debelost, telesna neaktivnost)
  • mamografska nepregledanost dojk
  • dednost

Demografski dejavniki tveganja

Spol

Rak dojk je predvsem bolezen žensk, saj moški predstavljajo le odstotek bolnikov. Pri moških je verjetnost raka dojk visoka predvsem pri nosilcih mutacije BRCA 2 gena, ko gre za dedno obliko.

Starost

Tveganje za nastanek raka dojk raste s starostjo. Bolezen je zelo redka pri mlajših od 25 let, 75 odstotkov bolnic je ob diagnozi starejših od 50 let, 6 odstotkov pa mlajših od 40 let.

Zemljepisna lega

Rak dojk je bolj pogost v razvitih kot v nerazvitih državah. Razlike so posledica dednih faktorjev in različnega življenjskega sloga. Tudi v slovenskih pokrajinah vse ženske niso enako ogrožene, da bodo zbolele za rakom dojk. Po statističnih podatkih so najbolj ogrožene ženske v osrednji Sloveniji, na notranjsko-kraškem in na goriškem področju. Manj so ogrožene ženske na pomurskem, koroškem in jugovzhodnem področju, kar strokovnjaki razlagajo z drugačnim ekonomskim in socialnim položajem žensk, ki tam živijo.

Reproduktivni dejavniki

Starost ob prvi menstruaciji

Zgodnja prva menstruacija (na primer pred 11. letom) poveča tveganje za raka dojk.

Pozna menopavza

Z rakom dojk so bolj ogrožene ženske, ki so izgubile menstruacijo po 50. letu starosti.

Rodnost

Tveganje za raka dojk pri ženskah, ki niso nikoli rodile, je večje kot pri ženskah, ki so rodile. Med tistimi, ki so rodile, pa so bolj ogrožene tiste, ki so prvič rodile po 30. letu starosti. Pomemben zaščiten učinek ima dojenje, ki tveganje za bolezen zmanjša.

Hormoni

Kontracepcijske tablete zmerno povečajo nevarnost za raka dojk v obdobju jemanja.

Hormonsko nadomestno zdravljenje (HNZ) zmerno poveča nevarnost za raka dojk. Ženskam, ki so prebolele raka dojk odsvetujejo HNZ.

Življenjski slog

Alkohol

Redno uživanje alkohola zvišuje tveganje za raka dojk.

Prehrana

K večji ogroženosti za raka dojk prispeva prehrana z veliko količino rdečega mesa, maščob (zlasti nenasičenih) in sladkorja. Preventiven učinek pa naj bi imela predvsem prehrana z veliko zelenjave in tudi sadja.

Debelost in telesna aktivnost

Debelost je pomemben dejavnik tveganja predvsem pri postmenopavznih ženskah. Pri ženskah v meni namreč estrogen nastaja predvsem v maščevju, zaradi česar je raven hormona višja pri debelejših kot pri suhih ženskah. Dokazano je tudi, da je tveganje pri telesno aktivnih ženskah manjše.

Ostali dejavniki tveganja

Poprejšnji rak dojk

Pri ženskah, ki so že bile zdravljene zaradi raka dojk, je tveganje, da ponovno zbolijo za rakom dojk (bodisi na isti dojki, če ni bila v celoti operativno odstranjena, bodisi na drugi), večje kot pri ženskah, ki bolezni še niso imele. Večje tveganje je mogoče pripisati istim dejavnikom, ki so vplivali že na prvi pojav bolezni.

Rak dojk v družini

Ženske, katerih sorodnica v prvem kolenu (mati ali sestra) je zbolela za rakom dojk, imajo dva- do trikrat večje tveganje, da bodo tudi same zbolele. Nevarnost je večja, če sta mati ali sestra zboleli mladi ali na obeh dojkah. Tako je pri sorodnici bolnice, ki je pred menopavzo zbolela za rakom obeh dojk, tveganje za bolezen kar devetkrat večje kot običajno. Posebna skupina je dedni rak dojk, ki je predstavljen v nadaljevanju.

Mamografsko goste dojke

Tveganje za raka dojk je pri ženskah s pretežno mamografsko gostimi dojkami večje.

Nerakave bolezni dojk z atipijami

Ženske, pri katerih so bile ugotovljene benigne (nerakaste) bolezni dojk z atipijami, so bolj ogrožene za nastanek raka dojk.

Ionizirajoče sevanje

Ionizirajoče sevanje povečuje tveganje za raka dojk, a je stopnja tveganja odvisna od količine sevanja. Slednja je pri sodobnih mamografijah nizka, koristi mamografije pa odtehtajo posledice sevanja.

Telesna višina

Višje ženske so nekoliko bolj ogrožene za raka dojk, kar strokovnjaki pojasnjujejo z delovanjem rastnega hormona.

Dedni raki dojk

Mutacije genov BRCA -1, BRCA-2, p53, PTEN, AT in še nekaterih drugih so povezane z zelo visoko ogroženostjo za raka dojk (60 do 80 odstotkov nosilcev gena zboli) in so poglavje zase. Na ogroženost za nastanek raka dojk pomembno vplivajo tudi geni, ki manj pogosto povzročajo raka (nizkopenetrantni) ali jih je potrebno več skupaj (poligensko dedovanje). Ob tem so pomembni številni notranji ali zunanji dejavniki, ki skupaj vplivajo na končno tveganje za raka dojk.

Vse o dednem raku dojk in jajčnikov ter mutacijah na genih BRCA1 in BRCA2 na spletni strani www.mutacija-brca.si.