Povečaj pisavo
> Posvetovalnica > Finančna pomoč

Finančna pomoč je namenjena članicam Združenja Europa Donna Slovenija, ki so se znašle v finančni stiski. Vlogo lahko članice oddajo enkrat v koledarskem letu.

Za dodatne informacije nas lahko tudi pokličete na telefonsko številko: 01 231 21 01, od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.

Finančna pomoč za članice Združenja Europa Donna Slovenija

V današnjih časih se vse več in več posameznikov ter družin znajde v težki finančni stiski, ki je lahko posledica različnih dejavnikov. Zato članicam Združenja Europa Donna Slovenija, ki so se znašle v finančni stiski, nudimo finančno pomoč enkrat letno, v višini od 10 do 250 €.

O dodelitvi finančne pomoči odloča delovna skupina, katere sestava je določena s Pravilnikom o dodeljevanju socialne denarne pomoči bolnicam – članicam združenja. Delovna skupina pri dodeljevanju pomoči upošteva v Pravilniku zapisane kriterije:

  • višina dohodka na družinskega člana
  • prejemanje denarne socialne pomoči po predpisih o socialnem varstvu
  • brezposelnost zakonca
  • druge specifike v družini.

Članice, ki bi želele vložiti vlogo za dodelitev finančne pomoči, morajo izpolniti 2 obrazca:

Podpisane izvode vloge in izjave ter potrebna dokazila pošljite v pisarno Europe Donne, in sicer pisno na elektronski naslov europadonna@europadonna.si ali po pošti na naslov: Europa Donna, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije nas lahko pokličete na telefonsko številko: 01 231 21 01, od ponedeljka do petka med 9. in 13. uro.