Povečaj pisavo
> Posvetovalnica > Pravice bolnikov

Pravice zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja med in po zdravljenju določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca ter po njih zavarovani družinski člani, in ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Obseg pravic in vrste pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so določene z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, podrobneje pa obseg pravic ter postopek njihovega uveljavljanja določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zdravljenje limfedema

Zavarovanim osebam je zdravljenje limfedema zagotovljeno v skladu s sprejetimi medicinsko-doktrinarnimi smernicami. Zavarovane osebe po operaciji dojke ali rodil imajo pri klinčno zaznavnem limfedemu na podlagi 71a. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja pravico do medicinskih pripomočkov za kompresijsko zdravljenje zgornjih in spodnjih udov in sicer do 2 elestičnih rokavic na leto, oziroma 2 elastičnih nogavic.

Prsna proteza

Zavarovana oseba je v primeru izgube celotne dojke v času okrevanja po operaciji na podlagi 71. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja upravičena do začasne prsne proteze, po končanem okrevanju pa do prsne proteze in tudi do ortopedskega nedrčka za nošenje prsne proteze, kadar je ortopedski nedrček potreben za ohranitev pravilne drže ramenskega obroča in hrbtenice.

Lasulja – naročilnica ob izgubi las

Zavarovana oseba ima na podlagi 71. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja v primeru izgube posameznih delov telesa pravico do naslednjih estetskih protez in do lasulje.

Rekonstrukcija dojke

Tudi v primeru delne odstranitve dojke predstavlja del rehabilitacije zaradi maligne tvorbe, in to ne glede na to, ali je rekonstrukcija opravljena sočasno z amutacijo ali pa šele po določenem času (npr. po kemoterapiji ali radioterapiji oziroma ko je zdravstveno stanje zavarovane osebe stabilizirano do takšne mere, da je rekonstrukcijo mogoče opraviti). Pravica do rekonstrukcije dojke je zagotovljena tudi v primeru, da se je zavarovana oseba namesto rekonstrukcije najprej odločila za protezo, kasneje pa se je premislila in odločila za rekonstrukcijo.

Ustrezno zdravilišče

Glede standardnega tipa, v katerega je kot vrsta obolenja uvrščen rak na dojki v ustreznem naravnem zdravilišču, pa je potrebno poudariti, da je za zdraviliško zdravljenje tovrstnih bolezenskih stanj primeren standard tip 6 (ginekološke bolezni, stanja po operativnih posegih v mali medenici, testisih in prsih). Omenjeni standard se kot primarna dejavnost izvaja v Termah Dobrna in Termah Zreče (kot standard »A«), medtem ko v Termah Čatež, Zdravilišču Laško, Zdravilišču Dolenjske toplice in v Rimskih toplicah ni zagotovljena namestitev zavarovanih oseb na negovalni oddelek, so pa navedena zdravilišča prav tako usposobljena za rehabilitacijo zavarovanih oseb po navedenem tipu standarda (gre za sekundarno dejavnost zdravilišča oz. za standard »B«).

Zastopniki pacientovih pravic

Zastopnik lahko pacientu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu tudi…

Pravica do zdravilišča

Rakavi bolnik ima pravico do zdraviliškega zdravljenja, če imenovani zdravnik…

Invalidnina

Do invalidnine, torej do nadomestila za telesno okvaro, so upravičeni…

Pokojnina

Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanke.

Turistična taksa

Iz naslova pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja za onkološke…

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Z evropsko kartico lahko invalidi v Sloveniji in v državah…