Povečaj pisavo
> Posvetovalnica > Pravice bolnikov

Pravice zavarovanih oseb iz obveznega zdravstvenega zavarovanja med in po zdravljenju določa Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Obvezno zdravstveno zavarovanje izvaja Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije.

Pravice iz obveznega zdravstvenega zavarovanja imajo osebe, ki izpolnjujejo z zakonom določene pogoje za pridobitev lastnosti zavarovanca ter po njih zavarovani družinski člani, in ki so vključene v obvezno zdravstveno zavarovanje. Obseg pravic in vrste pravic iz obveznega zdravstvenega zavarovanja so določene z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, podrobneje pa obseg pravic ter postopek njihovega uveljavljanja določajo Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Zdravljenje limfedema

Je zavarovanim osebam zagotovljeno v skladu s sprejetimi medicinsko-doktrinarnimi smernicami. Zavarovane osebe po radikalni operaciji dojke imajo v primeru močnega zatekanja roke na podlagi 89. člena Pravil obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi pravico do elastične rokavice. Naročilnico za omenjeni medicinski pripomoček s trajnostno dobo 12 mesecev izda zavarovani osebi njen lečeči specialist.

Rekonstrukcija dojke

Tudi v primeru delne odstranitve dojke predstavlja del rehabilitacije zaradi maligne tvorbe, in to ne glede na to, ali je rekonstrukcija opravljena sočasno z amutacijo ali pa šele po določenem času (npr. po kemoterapiji ali radioterapiji oziroma ko je zdravstveno stanje zavarovane osebe stabilizirano do takšne mere, da je rekonstrukcijo mogoče opraviti). Pravica do rekonstrukcije dojke je zagotovljena tudi v primeru, da se je zavarovana oseba namesto rekonstrukcije najprej odločila za protezo, kasneje pa se je premislila in odločila za rekonstrukcijo.

Ustrezno zdravilišče

Glede standardnega tipa, v katerega je kot vrsta obolenja uvrščen rak na dojki v ustreznem naravnem zdravilišču, pa je potrebno poudariti, da je za zdraviliško zdravljenje tovrstnih bolezenskih stanj primeren standard tip 6. Omenjeni standard se kot primarna dejavnost izvaja v Termah Dobrna (kot standard »A«), medtem ko v Termah Čatež, Dolenjskih toplicah, Laškem in v Zrečah ni zagotovljena namestitev zavarovanih oseb na negovalni oddelek, so pa navedena zdravilišča prav tako usposobljena za rehabilitacijo zavarovanih oseb po navedenem tipu standarda (gre za sekundarno dejavnost zdravilišča oz. za standard »B«).

Zastopniki pacientovih pravic

Zastopnik lahko pacientu svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu tudi…

Pravica do zdravilišča

Rakavi bolnik ima pravico do zdraviliškega zdravljenja, če imenovani zdravnik…

Invalidnina

Do invalidnine, torej do nadomestila za telesno okvaro, so upravičeni…

Pokojnina

Pravica do invalidske pokojnine je pogojena z obstojem invalidnosti zavarovanke.

Turistična taksa

Iz naslova pravic iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja za onkološke…

Evropska kartica ugodnosti za invalide

Z evropsko kartico lahko invalidi v Sloveniji in v državah…