Povečaj pisavo
> Skupnost Europa Donna > Program ROZA

Za rakom dojk v Sloveniji letno zboli več kot 1500 žensk in okoli 10 do 15 moških, za raki rodil pa zboli okoli 650 žensk. Zaradi omenjenih rakov še vedno umre več kot 600 žensk letno. Rak dojke je najpogostejši rak pri ženskah, raki rodil pa skupno predstavljajo kar velik odstotek ostalih rakavih obolenj pri ženskah.

Diagnoza rak dojk in raki rodil je povezana z dolgotrajnim in napornim zdravljenjem, ki poseže tako na področje čustvovanja, razmišljanja in medosebnih odnosov bolnice ter odpira številna vprašanja, pri katerih lahko pomaga strokovna psihosocialna pomoč. Zato smo že leta 2017 zasnovali program ROZA, v katerem smo skupaj s partnerji za bolnice in njihove bližnje pripravili različne oblike psihosocialne podpore. Program ROZA v obdobju 2017-2025 sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, udeležba v aktivnostih je brezplačna.

Glede na izkušnje iz prvih treh let izvajanja programa ROZA smo z nekaterimi obstoječimi in novimi partnerji nadgradili program, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, udeležba v aktivnostih je za udeležence brezplačna. Program smo zasnovali v treh sklopih, ki slonijo na osveščanju širše javnosti o dejavnikih tveganja in pomenu zgodnjega odkrivanja raka dojk in rakov rodil, osveščanju in opolnomočenju bolnic z rakom dojk in raki rodil, ki lahko s svojimi aktivnostmi prispevajo k izidu zdravljenja in pomenu strokovne podpore svojcem bolnic, ki jih bolezen prav tako prizadene in potrebujejo ustrezno psihosocialno podporo.

Za bolnice

Bolnicam so na voljo tri sekcije, lahko pa se vključijo…

Za svojce in bližnje

Svojcem bolnic sta namenjeni skupina za svojce in skupina za…

Mnenja bolnic

Svoje mnenje o Programu ROZA so z nami delile uporabnice…

Program ROZA

Program ROZA je razvojni program z vsebinami, orodji in ukrepi za psihosocialno opolnomočenje in zdravo aktivacijo žensk z izkušnjo raka dojk in rodil, ki vključuje tudi svojce in bližnje.

Ime programa

ROZA – Razvojni program osveščanja in opolnomočenja zdrave populacije in žensk z izkušnjo raka

Nosilec programa

Združenje Europa Donna Slovenija

Cilji programa

Doseganje boljšega psihosocialnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju, izboljšanje kakovosti življenja s poudarkom na psihosocialni obravnavi in pomoči bolnicam, njihovim svojcem in bližnjim ter osveščanje širše javnosti. Zgodnje odkrivanje raka pomembno vpliva na uspešno zdravljenje in daljšo dobo preživetja, program ROZA bo udeleženkam omogočil, da čas med in po zdravljenju kakovostnejše preživijo, brez dodatnih obremenilnih posledic na psihičnoin fizično zdravje.

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije

Komu je namenjen program ROZA?

S programom ROZA nagovarjamo bolnice, njihove svojce in bližnje ter osveščamo zdravo populacijo.

Bolnice pozivamo, da skozi svojo aktivacijo in našo podporo sprejmejo novo življenjsko obdobje, ki vključuje življenje s kronično boleznijo. Vabimo vas, da se vključite v aktivnosti programa ROZA, kjer vam bomo v sodelovanju s partnerji ponudili strokovno, izkustveno in osebno podpor pri sprejemanju novo življenjske izkušnje.

Kdaj se lahko vključite v program?

Če ste pravkar izvedeli za diagnozo ali ste raka že preboleli, vabljeni, da se pridružite aktivnostim v okviru programa ROZA. Obdobje ena do pet let od diagnoze je izredno pomembno za vzdrževanje dobrega psihičnega zdravja, ki je mnogokrat spregledano, potrebe bolnic pa so velike, saj je soočanje z boleznijo in zdravljenjem dolgotrajen proces, ki lahko pusti dolgotrajne posledice.

Predavanja

Veliko poudarka smo namenili osveščanju širše javnosti o odgovornosti za svoje zdravje, pomenu zdravega načina življenja kot pomembne preventive pri preprečevanju raka in drugih kroničnih nenalezljivih boleznih, pomenu rednega mesečnega samopregledovanja dojk in pomenu odzivanja na vabila preventivnih presejalnih programov (DORA, ZORA, SVIT) ter zgodnjega odkrivanja rakavih obolenj.

Partnerji programa ROZA