Povečaj pisavo
> Skupnost Europa Donna > Program ROZA

Diagnoza rak dojk in raki rodil je povezana z dolgotrajnim in napornim zdravljenjem, ki poseže tako na področje čustvovanja, razmišljanja in medosebnih odnosov bolnice ter odpira številna vprašanja, pri katerih lahko pomaga strokovna psihosocialna pomoč. V ta namen smo zasnovali program ROZA, kjer so bolnicam na voljo različne oblike psihosocialne podpore, ki jo razvijamo skupaj s partnerji. Program ROZA v obdobju 2017-2019 sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije, udeležba v aktivnostih je brezplačna.

V okviru programa ROZA so bolnicam in njihovim svojcem na voljo različne oblike psihosocialne podpore. Bolnicam so znotraj združenja na voljo tri sekcije, in sicer sekcija za mlade bolnice, sekcija za ženske z raki rodil in sekcija za ženske z napredovalim rakom dojk, lahko pa se vključijo tudi v izkustvene delavnice in delavnice čuječnosti. Svojcem bolnic sta namenjeni skupina za svojce bolnic z rakom dojk ali rakom rodil, skupina za žalujoče, ki so bližnje izgubili zaradi raka in tabor za otroke bolnic. V času trajanja programa ROZA ciklično potekajo skupine.

Program ROZA

Program ROZA je razvojni program z novimi vsebinami, orodji in ukrepi za psihosocialno opolnomočenje in zdravo aktivacijo žensk z izkušnjo raka dojk in rodil, ki vključuje tudi svojce in bližnje.

Ime: ROZA – Razvojni program za opolnomočenje in zdravo aktivacijo žensk z izkušnjo raka dojk ali rodil

Nosilec programa: Europa Donna Slovenija

Cilj

Doseganje boljšega psihosocialnega zdravja, zmanjševanja neenakosti v zdravju, izboljšanje kakovosti življenja s poudarkom na psihosocialni obravnavi in pomoči bolnicam, njihovim svojcem in bližnjim ter osveščanje širše javnosti. Zgodnje odkrivanje raka pomembno vpliva na uspešno zdravljenje in daljšo dobo preživetja, program ROZA bo bolnicam omogočal, da dobo med in po zdravljenju kakovostnejše preživijo, brez dodatnih obremenilnih posledic na psihično kot tudi na fizično zdravje.

Projekt v obdobju 2017-2019 sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije.

Komu je namenjen program ROZA?

S programom Roza nagovarjamo bolnice, njihove svojce in bližnje ter osveščamo zdravo populacijo.

Bolnice pozivamo, da skozi svojo aktivacijo in našo podporo sprejmete novo življenjsko obdobje, ki vključuje življenje s kronično boleznijo. V okviru programa bomo razvijali različne aktivnosti in vam nudili strokovno, izkustveno in osebno neformalno podporo, pri sprejemanju novo nastale življenjske izkušnje.

Kdaj se lahko vključite v program?

Če ste ravnokar zvedeli za diagnozo ali ste raka že preboleli, vabljeni v našo Roza družbo. Ne čakajte predolgo. Obdobje ena do pet let od diagnoze je izredno pomembno za vzdrževanje dobrega psihičnega zdravja, ki je mnogokrat spregledano, potrebe bolnic pa so velike, saj je rak šok tako za telo kot za psiho, ki lahko pusti dolgotrajne posledice. S programom vam zagotavljamo dolgoročno, kontinuirano motivacijo in spodbujanje, da začnete in vztrajate pri ohranjanju dobre telesne kondicije, se informirate o zdravi prehrani in prehranskih dodatkih, se držite samooskrbe doma (zdravljenje po navodilih zdravnika) ter učinkovito spremenite življenjski slog, ki spodbuja zdravje.

Za bolnice

Bolnicam so na voljo tri sekcije, lahko pa se vključijo…

Za svojce in bližnje

Svojcem bolnic sta namenjeni skupina za svojce in skupina za…

Predavanja

S programom Roza in s projekti osveščanja naslavljamo splošno, zdravo javnost in populacijo, da skrbijo zase ter se udeležujejo preventivnih presejalnih programov DORE, ZORE in SVITA.

Z akcijami in projekti osveščanja spodbujamo mlajše ženske pod 50 let in starejše od 69 let k samopregledovanju.

Z našimi spremljajočimi aktivnostmi (družabna srečanja, ustvarjalne delavnice itd.) bolnice in podpornike neposredno vključimo v program in posredno nagovarjamo strah, ki mnoge ženske ohromi in preprečuje, da se samopregledujejo ali odzovejo na vabilo za mamografijo.

V sklopu rednih dejavnosti že dolga leta organiziramo številna predavanja, delavnice, strokovne vsebine. Pri ROZI pokrivamo še dodatne teme, od zdrave prehrane do integrativne medicine. Za te teme (kot so integrativna medicina, komplementarna medicina ali zdravilstvo), si prizadevamo, da ne bi bile toliko podcenjene in spregledane v znanstveni in politični javnosti, zato bomo namenili del programa informiranju, ozaveščanju v sodelovanju s strokovnjaki in pozvali h dialogu vse deležnike s ciljem ureditve področij kjer so bolniki prepuščeni nereguliranemu trgu.

Raziskava o potrebah bolnic

Raziskavo o potrebah bolnic z rakom dojk in rodil bodo izvedeli v sodelovanju s Centrom za socialno psihologijo, Fakultete za družbene vede. Z raziskavo bomo spremljali potek bolezni pri bolnicah, njihovo psihološko zdravje in potrebe ter potek vsakdanjega življenja (socialni, kulturološki, psihološki in sociološki vidik).

Raziskava je dolgoročna in jo bomo skušali izvajati tudi po končanem sofinanciranju, saj želimo izvedeti kakšne so realne potrebe bolnic (s 5 in 10 letnim preživetjem) in kako lahko civilno-družbene organizacije naslovimo te potrebe in oblikujemo programe podpore.

Partnerji programa ROZA