Povečaj pisavo
> Posvetovalnica > Multimedijske vsebine

V Združenju Europa Donna Slovenija smo v letih delovanja v sodelovanju z različnimi strokovnjaki in podporniki izdali vrsto multimedijskih vsebin, ki so bile namenjene tako bolnicam kot tudi širšemu krogu laične in strokovne javnosti. Z njimi želimo bolnicam in njihovim svojcem stati ob strani in jim olajšati pot od soočanja z diagnozo, prek zdravljenja, do ohranjanja kakovostnega življenja po zdravljenju. Z leti so se tiskanim publikacijam pridružile tudi spletne strani, socialna omrežja, zgoščenka z meditacijo in videoposnetki pogovorov s strokovnjaki.

Združenje Europa Donna Slovenija že od leta 2000 neprekinjeno izdaja Novice Europa Donna, ki izhajajo petkrat letno. Vabljeni, da prelistate po arhivu Novic Europa Donna.

Nekaj mojega -dnevnik za bolnice

V Združenju Europa Donna Slovenija smo izdali dnevnik za bolnice z naslovom Nekaj mojega, ki je prvi tovrstni dnevnik pri nas. Zasnovan je kot praktični vodnik skozi zdravljenje, hkrati pa usmerja bolnico skozi izkušnjo bolezni in čustva, ki se ob tem prebujajo.

Praktični vodnik skozi soočanje z diagnozo rak dojk smo pripravili na pobudo Laure Ovčar, takrat študentke socialne pedagogike in v sodelovanju z izkušenima strokovnima sodelavkama, psihoterapevtko Tatjano Romšek Poljšak in družinsko in zakonsko terapevtko Tino Rahne Mandelj. S strani združenja sta pri pripravi sodelovali Tanja Španić in Polona Marinček.

Dnevnik Nekaj mojega je na voljo ženskam, ki se prvič soočajo z diagnozo rak dojk (do 4 mesece po diagnozi). Bolezen ne prizadene samo telesa bolnice, ampak vpliva tudi na njeno psihično zdravje in medsebojne odnose. Med zdravljenjem raka je pomembno ohranjanje kakovostnega življenja in dobrega psihičnega počutja, ki lahko pomembno vpliva na izid zdravljenja. Namen dnevnika je pomoč ženski na njeni poti od diagnoze, spremljanju poteka zdravljenja, iskanju psihosocialne podpore in jo vodi skozi izkušnjo bolezni in iskanju globljega stika s seboj.

Dnevnik je bolnicam na voljo brezplačno, pošiljamoga po pošti. Če bi želeli svoj izvod, nas kontaktirajte prek naše Facebook ali Instagram strani, lahko pa nam pošljete tudi e-mail na europadonna@europadonna.si.

Mutacije BRCA1 IN BRCA2

Vse o dednem raku dojk in jajčnikov ter mutacijah na genih BRCA1 in BRCA2 na spletni strani www.mutacija-brca.si.

Postavitev spletnega mesta je omogočila Europa Donna, vsebine pa so nastale s pomočjo strokovnjakov Onkološkega inštituta Ljubljana. Besedilo je del informativnega gradiva, ki ga pacienti dobijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Arhiv Novic Europa Donna

Prelistajte po arhivu novic, ki izhajajo petkrat letno.

Posnetki pogovorov s strokovnjaki

Pogovore smo pripravili v okviru programa ROZA, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje.

Z doc. dr. Matejo Krajc, spec. klinične genetike in javnega zdravja z Onkološkega inštituta Ljubljana smo se pogovarjali o tem, kaj pomeni izvid genetskega testiranja za načrtovanje preventivnih ukrepov in zdravljenja ter novostih, ki prihajajo.

Metastatski rak dojk – pogovor z dr. Simono Borštnar

Z dr. Simono Borštnar, specialistko interne medicine in internistične onkologije na Onkološkem inštitutu Ljubljana smo se pogovarjali možnostih obvladovanja razsejanega raka dojk.

Združenje Europa Donna Slovenija je dne 26. 3. 2018 v Maxi Klubu pripravila pogovor z doc. dr. Simono Borštnar o razsejanemu raku dojk. Z njo se je pogovarjala Slavka Brajović Hajdenkumer. Dogodek je potekal v okviru projekta ROZA, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje.

Združenje Europa Donna Slovenija je dne 26. 3. 2018 v Maxi Klubu pripravila pogovor z doc. dr. Simono Borštnar o zgodnjem raku dojk. Z njo se je pogovarjala Slavka Brajović Hajdenkumer. Dogodek je potekal v okviru projekta ROZA, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje.

Združenje Europa Donna Slovenija je 9. maja 2018 pripravila pogovor o rakih rodil, ki je potekal v Maxi klubu v Ljubljani in s katerim smo obeležili svetovni dan raka jajčnikov. V združenju smo predstavili tudi novo sekcijo, ki bo povezovala ženske z raki rodil. Z dr. Sebastjanom Merlom in dr. Erikom Škofom, zdravnikoma z Onkološkega inštituta v Ljubljana se je pogovarjala Slavka Brajovic Hajdenkumer. Dogodek je potekal v okviru projekta ROZA, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje.

V Združenje Europa Donna Slovenija je 19. septembra 2018 pripravila pogovor, s katerim so opozorili na pomen psihosocialne podpore bolnikom in njihovim svojcem ob soočanju z diagnozo rak. V okviru pogovora so sogovornice predstavile stiske bolnic in njihovih svojcev ob spoprijemanju z boleznijo, spregovorile o čustvih, ki se porajajo ob diagnozi in zdravljenju ter možnostih psihosocialne pomoči, ki je na voljo bolnicam in njihovim svojcem v okviru Onkološkega inštituta v Ljubljani in Združenja Europa Donna Slovenija. Z nami so bile Radka Tomšič Demšar, podpredsednica Združenja Europa Donna Slovenija, mag. Andreja Cirila Škufca Smrdel, psihologinja z oddelka za psihoonkologijo Onkološkega inštituta Ljubljana, dr. Tina Rahne Mandelj, doktorica zakonske in družinske terapije in koordinatorica programov psihosocialne podpore za bolnice in njihove svojce, ki potekajo v sodelovanju Europe Donne in psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana ter Martina Kotnik, članica Združenja Europa Donna Slovenija. Pogovor je povezovala Slavka Brajović Hajdenkumer. Dogodek je potekal v okviru programa Roza, ki ga podpira Ministrstvo za zdravje.

Svetovni dan raka jajčnikov

Asist. dr. Sebastjan Merlo ob svetovnem dnevu raka jajčnikov opozarja, da bodimo pozorni na neznačilne znake raka jajčnikov.

Z asist. dr. Nino Kovačević, specialistko ginekologije in porodništva z oddelka za ginekološko onkologijo na Onkološkem inštitutu Ljubljana smo se septembra, v mesecu osveščanja o ginekoloških rakih pogovarjali o tem, kateri so najpogostejši ginekološki raki, kakšni so dejavniki tveganja in na katere znake naj bomo ženske pozorne.

Odgovori na vprašanja – gensko svetovanje

doc. dr. Mateja Krajc, spec. klinične genetike in javnega zdravja z Onkološkega inštituta Ljubljana ob zaključku pogovora o genskem svetovanju in testiranju odgovarja tudi na vprašanja bolnic.