Povečaj pisavo
> Ostani zdrav > Presejalni programi

Pri nekaterih vrstah raka je mogoče s preprostimi preiskavami pri navidezno zdravih ljudeh najti spremembe, ki lahko pomenijo predrakave spremembe ali raka. Tako med ljudmi brez kliničnih težav odkrijemo bolnike, pri katerih je velika verjetnost, da imajo predrakave ali rakave spremembe, ki še ne povzročajo težav. Če na take preiskave sistematično vabimo določene skupine prebivalstva, govorimo o organiziranem presejanju. Bistveni del organiziranih presejalnih programov je dejavno vabljenje posameznih skupin prebivalstva na preiskave, zagotavljanje kakovosti in spremljanje kazalnikov učinkovitosti programa.

Skrbite za svoje zdravje in se udeležujte programov za zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb.

Državni program DORA

DORA je organiziran državni presejalni program za raka dojk, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju te bolezni. Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani so ga začeli izvajati aprila 2008, cilj pa je v presejani populaciji zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk.

Presejanje je pregledovanje navidezno zdravih ljudi, da bi med njimi odkrili tiste, ki morda že imajo predstopnjo ali začetno obliko iskanega raka.

Za zgodnje odkrivanje raka dojk uporabljamo presejalno mamografijo (to je rentgensko slikanje dojk pri na videz zdravih ženskah), ki pokaže majhne, ne tipne tumorje. Na ta način je mogoče odkriti raka dojk veliko prej, preden se pojavijo vidni ali tipni znaki, kot je npr. zatrdlina v dojki, izcedek iz bradavice ipd. Približno polovica rakov, odkritih na ta način, je dovolj majhnih, da je potrebna le kirurška odstranitev spremenjenega tkiva, ne pa celotne dojke in tudi zdravljenje je mnogo bolj uspešno, kot pri napredovali obliki.

Program DORA je namenjen ženskam med 50. in 69. letom starosti – v tem obdobju je verjetnost, da zbolijo za rakom dojk, največja. Vabilo prejmejo vsaki dve leti. DORA od januarja 2018 pokriva celotno Slovenijo.

Državni program DORA poteka v skladu z Evropskimi smernicami kakovosti. Vsi strokovnjaki, ki sodelujejo potrebujejo dodatna izobraževanja. Vsakodnevno pa so prisotna tudi preverjanja kakovosti opreme. Vsi presejalni centri DORA v Sloveniji delujejo po enotnih standardih in v njih poteka stalen strokovni nadzor.

Več informacij: dora.onko-i.si

ZORA

Državni program »ZORA« je preventivni program za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb na materničnem vratu in je namenjen ženskam med 20. in 64. letom. V Sloveniji ga izvajamo od leta 2003. Pri preventivnem ginekološkem pregledu odvzamemo bris materničnega vratu in s tem lahko pravočasno odkrijemo tiste, ki imajo predstopnjo ali začetno stopnjo raka materničnega vratu. V tem primeru je možno z enostavnimi terapevtskimi posegi raka preprečiti ali povsem pozdraviti.

Več informacij: zora.onko-i.si

SVIT

Državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja predrakavih sprememb in raka na debelem črevesu in danki »SVIT« je namenjen moškim in ženskam, starim od 50 do 74 let. Izvaja se vsaki 2 leti.
Rak na debelem črevesu in danki je v Sloveniji eden najpogostejših rakov. Zaradi poznega odkrivanja raka na debelem črevesu in danki je umrljivost za tem rakom še vedno velika, zdravljenje pa je za bolnike naporno in manj uspešno. A na srečo je ta oblika raka tudi zelo dobro ozdravljiva, če jo odkrijemo dovolj zgodaj. Razvoj bolezni pa lahko celo preprečimo, če predrakave spremembe (polipe, ki so predstopnja raka) odkrijemo in odstranimo pravočasno.
Za osebe zgoraj omenjene starosti (od 50 do 74 let) z urejenim zdravstvenim zavarovanjem v Republiki Sloveniji je program SVIT brezplačen.
Prednost programa je, da deluje »na daljavo«, torej obisk bolnišnice ali zdravstvenega doma ni potreben, razen v primeru odkritih nepravilnosti.

Vse informacije in kontakte lahko najdete na njihovi spletni strani www.program-svit.si

Državni program za obvladovanje raka (DPOR)

Rak je v Sloveniji in drugod v svetu vse večji javnozdravstveni problem. Število novih bolnikov iz leta v leto narašča in trenutno na leto zboli že več kot 15 tisoč ljudi, nekaj več moških kot žensk. Skoraj polovica ljudi umre.
Število obolelih zaradi rakavih bolezni se zvišuje zaradi staranja prebivalstva, zaradi vse boljših metod odkrivanja in zaradi škodljivih življenjskih navad, kot so kajenje, pretirano pitje alkohola, premalo gibanja, previsoke telesne teže, pretiranega izpostavljanja soncu, itd. Vendar pa rak postaja tudi vse bolj ozdravljiva kronična bolezen. Približno 30 % vseh rakov bi lahko preprečili, če bi zdravo živeli in upoštevali priporočila strokovnjakov.
Namen Državnega programa obvladovanja raka (DPOR) je sistematično in dolgoročno zmanjševanje bremena raka, kar je možno le s celovitim obvladovanjem raka, to je zmanjševanje pojavnosti raka, izboljšanje preživetja in večjo kakovost življenja bolnikov. Prvič je zaživel v letu 2010, v pripravi je že DPOR za obdobje 2022-2026.
Informacije o državnem programu so dosegljive na spletni strani www.dpor.si.