Povečaj pisavo
> Skupnost Europa Donna > Povratek na delo

Namen projekta Povratek na delo je ženske in delodajalce seznaniti z možnostmi in pravicami v postopku vračanja na delovno mesto, ki omogočajo lažji prehod iz dolgotrajnega bolniškega staleža in prihranijo nepotreben stres ter hkrati opozoriti odločevalce na pomanjkljivosti postopkov v praksi. V okviru projekta bodo izvedene tri okrogle mize.

Večina žensk v času bolniškega staleža, zaradi raka dojk ali rakov rodil, ne razmišlja kaj jih bo čakalo, ko se bodo vrnile na delovno mesto, saj se v celoti posvečajo zdravljenju. Obvestilo osebnega zdravnika, da se bodo v kratkem morale vrniti na delovno mesto, jih največkrat privede do stiske, saj do takrat večinoma niso v stiku ne z osebnim zdravnikom in ne z delodajalcem. Ženske ne poznajo svojih možnosti in pravic, hkrati pa se sprašujejo, ali bodo zmogle opravljati delo v enaki meri kot pred zdravljenjem, kakšen bo odnos delodajalca, ko se bodo vrnile, bo sprejel morebitne telesne omejitve in ji uspel zagotoviti ustrezno delovno mesto in ali jim bo višina nadomestila za invalidnost omogočala dostojno življenje.

A vračanje na delo po dolgotrajnem bolniškem staležu ni stresno le za ženske po zdravljenju, temveč tudi za delodajalce. Dolgotrajni postopki, pomanjkanje komunikacije, ne vedoč kdaj se bodo zaposlene vrnile na delovno mesto in kakšne bodo njihove omejitve, so le peščica vprašanj, ki se porajajo delodajalcem. Njihova naloga je poskrbeti za pozitivno delovanje, zato se jim ob dolgotrajnih postopkih vračanja zaposlenih na delo večkrat porajajo težka vprašanja ali bodo zaradi omejitev sploh še lahko nudili zaposlitev. V nekaterih primerih so potrebne prilagoditve delovnih mest, ki jih delodajalci znotraj svojih procesov na prvi pogled ne morejo ponuditi, hkrati pa ne poznajo vseh spodbud, ki so na voljo za ohranjanje delovnih mest, kot so financiranje prilagoditve delovnih mest in finančne spodbude v obliki zmanjšanja stroškov plače in nadomestila plač.

Po dolgoletnih izkušnjah na svetovalnem telefonu, smo ugotovili, da gre za večplastno problematiko, ki poleg žensk, po zdravljenju raka dojk in raki rodil, zadeva tudi delodajalce in zakonodajalce. Zato v letu 2023, pripravljamo v okviru Projekta Povratek na delo, tri okrogle mize, ki bodo problematiko vračanja na delovno mesto naslovile iz različnih vidikov. Prva okrogla miza je bila namenjena stiskam in težavam, s katerimi se srečujejo ženske po vračanju na delo po zdravljenju raka dojk in rakov rodil, na drugi okrogli mizi bo predstavljen pomemben vidik delodajalcev ter na tretji okrogli mizi, ki se bo odvijala v novembru, še vidik odločevalcev.

Namen projekta je ženske in delodajalce seznaniti z možnostmi in pravicami v postopku vračanja na delovno mesto, ki omogočajo lažji prehod iz dolgotrajnega bolniškega staleža in prihranijo nepotreben stres ter hkrati opozoriti odločevalce na pomanjkljivosti postopkov v praksi.

1. okrogla miza

Vračanje na delo po zdravljenju raka dojk in rakov rodil, je za žensko nemalokrat stresno, saj prinaša obilico vprašanj. Od tega, ali bo svoje delo lahko opravljala na istem delovnem mestu in v enakem obsegu kot pred boleznijo, do tega, kako bo delodajalec sprejel morebitne telesne omejitve in ji uspel zagotoviti ustrezno delovno mesto. Gre za pomembno tematiko, kjer bomo ženske seznanili o prednostih in pravicah v postopku vračanja na delovno mesto, ki omogočajo lažji prehod iz dolgotrajnega bolniškega staleža in prihranijo nepotreben stres.

Sogovornice na okrogli mizi:

 • prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med., spec. druž. med.; predstojnica katedre za družinsko medicino
 • mag. Ana Vodičar; direktorica Področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije
 • Alenka Kokalj, dr. med., specialistka socialne medicine; zdravnica izvedenka v Službi za izvedenstvo I. stopnje ZPIZ OE Celje
 • Tina Rozman, dr. med., specialistka medicine dela, prometa in športa, URI Soča
 • Darja Molan, Združenje Europa Donna Slovenija, predstavnica bolnikov

Posnetek okrogle mize si lahko ogledate TUKAJ, sporočilo za javnost pa TUKAJ.

2. okrogla miza

Vračanje na delo po dolgotrajnem bolniškem staležu ni stresno le za bolnice, temveč tudi za delodajalce. Dolgotrajni postopki, pomanjkanje komunikacije, ne vedoč kdaj se bodo bolnice vrnile na delovno mesto in kakšne bodo njihove omejitve, so le peščica vprašanj, ki se porajajo delodajalcem. Njihova naloga je poskrbeti za pozitivno delovanje, zato se jim ob dolgotrajnih postopkih vračanja bolnic na delo večkrat porajajo težka vprašanja ali bodo bolnicam sploh še lahko nudili delovno mesto. V nekaterih primerih so potrebne prilagoditve delovnih mest, ki jih delodajalci znotraj svojih procesov na prvi pogled ne morejo ponuditi, hkrati pa ne poznajo vseh spodbud, ki so na voljo za ohranjanje delovnih mest, kot so financiranje prilagoditve delovnih mest in finančne spodbude v obliki zmanjšanja stroškov plače in nadomestila plač.

Sogovorniki na okrogli mizi:

 • mag. Klara Krajčič, pravna svetovalka v kadrovski službi, Krah Group Slovenija (Resistec, Athos, Metaltec)
 • Boris Kramžar, dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa, predsednik Invalidske komisije I. stopnje in vodja Službe za izvedenstvo I. stopnje, ZPIZ OE Celje
 • asist. Dani Mirnik; dr. med., specialist medicine dela, prometa in športa, Center za medicino dela, ZVD d.o.o.
 • Aleksandra Kuhar, področna sekretarka na Oddelku za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov, Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS;
 • Darja Molan, predstavnica bolnikov, Združenje Europa Donna Slovenija
Posnetek okrogle mize si lahko ogledate TUKAJ, sporočilo za javnost pa TUKAJ.

3. okrogla miza

Problematiko smo v okviru prvih dveh okroglih miz že naslovili z vidika bolnikov in delodajalcev ter izluščili najpomembnejše točke, ki smo jih na tretji okrogli mizi predstavili odločevalcem. Okrogla miza, ki jo je vodila Slavka Brajović Hajdenkumer, je potekala v sredo, 20. septembra 2023 v tehnološkem centru Triglav Lab, Dunajska cesta 20, Ljubljana.

Sogovorniki na okrogli mizi so bili:

 • mag. Dean Premik, Državni zbor Republike Slovenije; Odbor za delo, družino, socialne zadeve in invalide
 • dr. Mojca Gobec, Ministrstvo za zdravje; višja sekretarka; Direktorat za javno zdravje
 • mag. Katja Rihar Bajuk, MDDSZ; generalna direktorica Direktorata za delovna razmerja in pravice iz dela
 • mag. Ana Vodičar, ZZZS; direktorica Področja za odločanje o pravicah in za medicinske pripomočke
 • Lidija Šubelj, ZPIZ; direktorica Sektorja za izvedenstvo
 • Darja Molan, Združenje Europa Donna Slovenija; predstavnica bolnikov

Posnetek okrogle mize si lahko ogledate TUKAJ, sporočilo za javnost pa TUKAJ.