Povečaj pisavo
> Kakovostno življenje > Rak in služba

Pri nas je večina ljudi zdravstveno zavarovanih in zakonsko zaščitenih. Pravica do bolniške odsotnosti z dela je pravica, ki jo imajo zdravstveno zavarovani, zato jim med boleznijo ni treba skrbeti ali bodo ostali brez dela in dohodkov, čeprav se lahko le-ti pomembno zmanjšajo. Nekatere bolnice se bodo po končanem zdravljenju in rehabilitaciji vrnile v službo, bodisi na isto delovno mesto bodisi na drugo, lažje, nekatere bodo invalidsko upokojene.