Povečaj pisavo
> O raku > Rak dojk

Podobno kot v večini razvitih držav, je tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, saj je vsak peti nov primer raka pri ženskah, rak dojk. Rak dojk ni izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi eden do dva odstotka moških. Po podatkih Registra raka za Slovenijo je v letu 2019 zbolelo 1.583 oseb, od tega 1568 žensk in 15 moških.  Tega leta je za rakom dojk umrlo 433 žensk in deset moških.

Delež bolnic, ki preživijo, se razlikuje med posameznimi državami, pokrajinami in celo med posameznimi bolnišnicami v isti državi. Umrljivost žensk za rakom dojk se počasi zmanjšuje, predvsem zaradi odkrivanja manjših tumorjev in kakovostnega zdravljenja, ki postaja vedno bolj prilagojeno posamezni ženski in njenemu raku. K odkrivanju manjših, netipnih sprememb (te so običajno manjše kot en centimeter) zagotovo pripomore organizirani državni presejalni program DORA, ki poteka od 21. aprila 2008 in je od januarja 2018 prisoten po vsej Sloveniji.

Ko zaznam spremembo

Vsaka sprememba še ni rak

Kaj moram vedeti o raku dojk

Možnost za ozdravitev je velika, če je rak dojk odkrit…

Zdravljenje raka dojk

Rak dojk zdravimo s kirurgijo, obsevanjem in sistemskim zdravljenjem.

Multidisciplinarna obravnava raka dojk

Video predstavitve multidisciplinarne obravnave.

Mlade ženske in rak dojk

Šest odstotkov vseh bolnic z rakom dojk je mlajših od…

Rekonstrukcija dojk

Po odstranitvi dojk se bolnice vedno pogosteje odločajo za rekonstrukcijo.

Rak dojk pri moškem

Rak dojk pri moških je redek. Če je diagnoza pravočasna,…