Povečaj pisavo
> Politika varstva osebnih podatkov

V Združenju Europa Donna Slovenija z vašimi osebnimi podatki, ki ste nam jih zaupali oz. so nam bili posredovani v procesu izvajanja naših storitev, ravnamo skrbno in transparentno, saj verjamemo, da je varovanje vaše zasebnosti in vaših osebnih podatkov zelo pomembno.

Po sedmem odstavku 4. člena Uredbe EU o varstvu osebnih podatkov je Združenje Europa Donna Slovenija upravljalec podatkov, ki vaše podatke vzdržuje in nadzoruje v skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2).

Osebni podatki so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, naslov, naslov elektronske pošte, … Združenje Europa Donna Slovenija vodi zbirke podatkov:

 • Člani združenja in člani posameznih sekcij
 • Izvajalci programov osveščanja in programov pomoči (zdravniki, terapevti, vodje sekcij)
 • Donatorji denarnih in drugih prispevkov,
 • Socialno ogrožene bolnice in bolnice, ki so jim kršene pravice, ki jim Europa Donna pomaga v okviru socialnih in pravne pomoči
 • Udeleženci posvetov, srečanj, predavanj
 • Prostovoljci
 • Stranke spletne trgovine

Za zbiranje osebnih podatkov potrebujemo Soglasje.

Soglasje

Osebne podatke, ki nam jih posredujete ob prijavi na aktualne novice, ob vpisu med člane, nakazilu prostovoljnih prispevkov, nakupu v spletni trgovini ter pri sodelovanju pri nagradnih igrah, obdelujemo z vašim jasnim in nedvoumnim soglasjem, ki temelji na členu 6 (1), (a) Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Z namenom izboljšave kakovosti naših storitev in za statistične namene, v zvezi z elektronskimi sporočili, ki vam jih pošiljamo, obdelujemo tudi podatke o prikazih prejetih sporočil in klikih na povezave v prejetih sporočilih.

Soglasje za obdelavo osebnih podatkov podate s tem, ko na spletni strani označite polje za dovoljenje pošiljanja e-novic ali izpolnite prijavnico za prejemanje e-novic. Svoje soglasje lahko kadarkoli umaknete s klikom na povezavo odjava, ki se nahaja v nogi vsakega sporočila, ki ga prejmete od Združenja Europa Donna Slovenija oz. preko elektronske pošte na naslov: europadonna@europadonna.si. V primeru umika soglasja ne bomo več uporabljali vaših osebnih podatkov za obveščanje o vsebinah Združenja Europa Donna Slovenija. Morebiten umik soglasja ne vpliva na zakonitost obdelave vaših osebnih podatkov v času, preden je bil umik podan.

 

Podatki, ki jih obdelujemo

Združenje Europa Donna Slovenija kot upravljavec vaših osebnih podatkov, zbira, hrani in obdeluje tiste osebne podatke, ki jih pridobi ob izvajanju svoje dejavnosti.

Te zbirke podatkov vsebujejo naslednje osebnih podatkov:

– priimek in ime,

– stalno ali začasno prebivališče (če je navedeno),

– elektronski naslov (če je naveden).

 

Vaše osebne podatke obdelujemo:

–          v skladu z zakonsko podlago,

–          za izvajanje nalog v javnem interesu,

–          če je obdelava potrebna zaradi zakonitih interesov, za katere si prizadevamo,

–          na podlagi vaše nedvoumne privolitve za enega ali več določenih namenov.

V primeru, da je potrebna vaša privolitev, vas bomo o namenu informiramo in zaprosimo za privolitev.

Namen obdelave vaših osebnih podatkov

Vaše podatke potrebujemo za namen izvajanja dejavnosti v okviru posameznega namena, za katerega so bili osebni podatki zbrani.

Način obdelave vaših osebnih podatkov

Obdelava osebnih podatkov poteka v skladu z zahtevami Uredbe GDPR, Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Pravilnikom o varstvu osebnih podatkov ter področnimi zakoni. Obdelavo izvajamo sami ali pa jo za nas izvajajo zunanji obdelovalci, s katerimi imamo sklenjene ustrezne pogodbe o obdelavi osebnih podatkov.

Čas hranjenja vaših osebnih podatkov

Vaše osebne podatke hranimo tako dolgo, kot to od nas zahteva zakon. Podatke, pridobljene z vašo privolitvijo (neobvezni osebni podatki), hranimo do vašega preklica ali dokler obstaja namen, za katerega so bili zbrani. Po tem podatke izbrišemo, uničimo oziroma jih anonimiziramo.

Posredovanje vaših podatkov

Vaših osebnih podatkov ne posredujemo drugim uporabnikom, razen v primeru, da imamo za to vašo privolitev (npr. nudenje pravne pomoči).

 Vaše pravice v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate do nas naslednje pravice:

 • pravico do dostopa,
 • pravico do popravka,
 • pravico do izbrisa,
 • pravico do omejitve obdelave,
 • pravico do prenosljivosti podatkov,
 • pravico do ugovora obdelavi

Vpogled v vaše podatke lahko kadarkoli zahtevate preko elektronske pošte na naslovu europadonna@europadonna.si.

Pri uveljavljanju vseh vaših pravic ali pri pridobivanju dodatnih informacij se obrnite na našo pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki vam je na voljo na e-naslovu: europadonna@europadonna.si. Vašo vlogo bomo obravnavali in nanjo odgovorili v skladu z GDPR.

Če menite, da pri obdelavi vaših osebnih podatkov kršimo GDPR, imate pravico do vložitve pritožbe proti upravljavcu osebnih podatkov pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu). V kolikor želite uveljavljati katero izmed ostalih pravic nas o tem obvestite na europadonna@europadonna.si.

Postopek uveljavljanja pravic

Vsa   vprašanja, ki se tičejo uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki, lahko na Europa Donna naslovite v pisni obliki na e-naslov: europadonna@europadonna.si.

Na vašo zahtevo, s katero uveljavljate pravice v zvezi z zgoraj navedenimi osebnimi podatki, bomo odgovorili  v skladu z GDPR v najkrajšem možnem času.

 

Celotno besedilo Uredbe GDPR.