Povečaj pisavo
> Posvetovalnica > Brezplačna pravna pomoč za članice Europa Donne

Brezplačna pravna pomoč je namenjena članicam Združenja Europe Donne Slovenija v zvezi s pravicami iz delovnega razmerja.

Članicam nudimo tudi svetovanje glede nepremičninskih poslov, ureditvi pravnega stanja nepremičnin in nepremičnega premoženja.

Zainteresirane članice Europe Donne prosimo, da se za brezplačno pravno pomoč obrnejo na pisarno Europe Donna, in sicer pisno na eletronski naslov europadonna@europadonna.si ali po pošti na naslov: Europa Donna, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije nas lahko tudi pokličete na telefonsko številko: 01 231 21 01.

Brezplačna pravna pomoč v zvezi s pravicami iz delovnega razmerja

ČlanicamZdruženja Europs Donna Slovenija nudimo brezšlačno pravno pomoč pri reševanju težav, ki so posledica diagnoze raka dojk ali rakov rodil in so povezane tako z iskanjem zaposlitve kot tudi z obstoječo zaposlitvijo (morebitne spremembe pogodbe o zaposlitvi), z zmožnostjo opravljanja dela (priznavanje telesne okvare in uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja), s težavami pri napredovanju, pri oceni telesne okvare in drugimi podobnimi težavami.

Zainteresirane članice prosimo, da se za brezplačno pravno pomoč v zvezi s pravicami iz delovnega razmerja obrnejo na pisarno Europe Donna, in sicer pisno na eletronski naslov europadonna@europadonna.si ali po pošti na naslov: Europa Donna, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije nas lahko tudi pokličete na telefonsko številko: 01 231 21 01.

Brezplačna pravna pomoč s področja nepremičnin

Članicam nudimo tudi svetovanje glede dejanskega stanja nepremičnine (pridobivanje informacij na nepremičninskem trgu, pridobitev zemljiškoknjižnega izpiska in vpogleda v GURS sistem, analizo nepremičninskega trga glede prodaje, najema nepremičnine ter prodajnih cen, sodelovanja pri pogajanjih), kot tudi pravno podporo pri ureditvi pravnega stanja nepremičnine (preverbe gradbenega in uporabnega dovoljenja, priprava kupoprodajnih pogodb, služnostnih in najemnih pogodb, oziroma pregled navedenih pogodb), in pravnih postopkov, ki zaobjemajo nepremično premoženje (zapuščine, pravdni postopki, izvršilni postopki).

Zainteresirane članice Europe Donne prosimo, da se za brezplačno pravno pomoč s področja nepremičnim obrnejo na pisarno Europe Donna, in sicer pisno na eletronski naslov europadonna@europadonna.si ali po pošti na naslov: Europa Donna, Vrazov trg 1, 1000 Ljubljana. Za dodatne informacije nas lahko tudi pokličete na telefonsko številko: 01 231 21 01.