Povečaj pisavo

Tradicionalna indijska medicina – ajurveda in joga

Ajurveda je sistem tradicionalne medicine, ki izvira iz Indije. Beseda ajurveda je v sanskrtu sestavljena iz besede ayus, kar pomeni življenje, in veda, kar pomeni znanost, oz. vedenje. Gre za enega najstarejših sistemov, ki je nastal približno v času, ko so se pojavljale upanišade. Takrat zapisani osnovni principi ajurvede so do današnjih dni ostali nespremenjeni, saj temeljijo na univerzalnih zakonih narave in medsebojni interakciji človeka z naravo. Prav tako kot naša medicina ima tudi ta sistem svoje veje, kot so interna medicina, kirurgija, ginekologija in porodništvo, farmakologija, pediatrija…

Razlika je v tem, da ajurveda postavlja izvor življenja v sfero subtilnega, iz česar se rojevajo fizične ravni življenja, kar danes potrjujeta sodobna fizika in njena veja kozmologija. Prav tako tudi nekatera druga spoznanja oz. ugotovitve ajurvede počasi potrjujeta biologija in medicina v jeziku današnje znanosti. Znanstvene raziskave so potrdile, da se vsaka naša misel, občutek ali doživetje zrcalijo v celicah našega telesa na elektro-bio-kemičnih nivojih, poleg tega pa je vsaka celica našega telesa bitje s svojo inteligenco in se zaveda na svoji ravni bivanja.

To pomeni, da ajurveda obravnava človeka celostno, saj razlaga, da sta naš um in telo nerazdružljivo prepletena. Torej vse naše misli, čustva in doživljanja vplivajo na telo, kar se dogaja znotraj telesa pa na naš um. Po mnenju indijskih ajurvedskih zdravnikov se vsaka telesna sprememba najprej začne v zavesti, šele nato se pokaže na fizičnem nivoju.

Osnovo ajurvedske fiziologije predstavlja prepoznavanje treh zavestnih ustvarjalnih sil – vate, pitte in kaphe – ki delujejo ne le na psihosomatski ravni človeka, temveč so prisotne v celotni naravi. Omenjene ustvarjalne sile v nas in okoli nas so po ajurvedi nosilke življenja. Zastopane so v različnem razmerju, razlikujejo pa se po kvaliteti ter tudi kvantiteti in tvorijo osnovo človeškega značaja, navad in vedenjskih vzorcev. Njihovo naravno razmerje tako določa tip človeka oz. njegovo individualno psihosomatsko konstitucijo. Da bo podajanje manj okorno, bom namesto izraza ‘ustvarjalna sila’ uporabljala izraz ‘fluid’. Ajurveda nas uči, da je naša konstitucija določena že v času spočetja in predstavlja kombinacijo fluidov, ki so v tem trenutku prevladovali v telesu in umu bodočega očeta in matere.

Zaradi omenjenih razlogov skrbijo Indijci za ubrane okoliščine združevanja moškega in ženske – tako zunanje kot tudi za stanje njunega uma.
Na zdravje nerojenega otroka poleg naštetega vpliva še veliko drugih dejavnikov – prehrana bodoče matere, njeno psihično počutje, potek poroda, zavest bitja, ki prihaja v fizično življenje …

Ajurveda nam z nasveti glede prehrane, vrstami fizične aktivnosti ter ostalimi vidiki našega življenja, določenimi za naš tip oz. individualno konstitucijo, omogoča vzdrževati naravno razmerje treh fluidov in s tem ohranjati idealno zdravje. Ker se običajno večina rodi s prevladujočim enim ali dvema fluidoma, moramo v svoje življenje pripeljati še dodatno količino fluida, ki je pri nas zastopan v manjši meri, da bi fiziološki in umski procesi potekali harmonično. Pri tem si pomagamo z načinom prehranjevanja, razporejanjem dnevnih aktivnosti, količino počitka itn.

Za ohranjanje zdravja je torej potrebno ravnovesje; v kolikor neustrezne navade – uma in telesa – trajajo predolgo ali nenadoma doživimo hud fizični ali psihološki pretres (poškodbe, travmatične življenjske dogodke, operacije, krvavitve …), nastopi pretiran odklon od našega ravnovesja, kar pomeni, da izgubimo stik z njim in omenjena naravna danost, da prisluhnemo svoji naravi glede potrebnih dejanj za povrnitev zdravja, nam ni več tako blizu. Fluid, ki je bolezensko kvantitativno pretirano zastopan ali je slabe kvalitete, nam pravzaprav lahko narekuje celo za nas škodljiv življenjski slog.

Kot eno izmed pomožnih metod pri ohranjanju zdravja in zdravljenju določenih bolezenskih stanj ajurveda uporablja tudi jogo. Joga poleg telesnih položajev – asan – vključuje tudi dihalne vaje in še nekaj nič manj pomembnih, ampak manj znanih vsebin. Poleg tega je tudi nenadomestljiva metoda ohranjanja vitalnosti telesa in uma, zato je lahko dragocena sopotnica sodobnega človeka.

Pripravila Biljana Dušić, dr. med in svetovalka ajurvedske medicine, junij 2016