Povečaj pisavo

Bioresonančna terapevtska metoda temelji na predpostavki, da fizioloških procesov v telesu ne vodijo in nadzirajo le kemični procesi ampak tudi elektromagnetno valovanje celic.

Vsaka živa in neživa snov ima značilen elektromagnetni frekvenčni vzorec z določeno frekvenco in amplitudo nihanja. Tudi vsaka celica našega telesa niha z njej lastno frekvenco in amplitudo. Sprememba teh vzorcev lahko privede do motenj in do bolezni.

Pred štiridesetimi leti je bila v Nemčiji razvita prva bioresonančna naprava (danes je to naprava BICOM), s katero je bilo mogoče vplivati na fizikalne pojave v telesu. BICOM je kratica za bio-comunication, kar pomeni komunikacijo s fizikalno ultrafinimi, a biološko zelo učinkovitimi signali.

Moteča nihanja bakterij, alergenov, strupov in tudi stres lahko v telesu porušijo ravnovesje (homeostazo) in omogočijo razvoj različnih bolezenskih stanj. Ko telo ne more več vzdrževati ravnovesja, se s pomočjo bioresonance le-to ponovno vzpostavi.

Frekvenčni vzorci nihanj iz telesa potujejo po posebnih elektrodah v BICOM bioresonančne napravo, ki jih je sposobna spremeniti glede na želeni cilj. Nihanja informacij lahko z napravo oslabimo, okrepimo ali invertiramo (obrnemo) in preko druge elektrode vrnemo nazaj v telo. Telo sprejme »dražljaj« in s prejetim terapevtskim nihanjem preide v resonanco. Tako lahko bolezenska nihanja oslabimo ali jih odstranimo, zdrava pa okrepimo.

Spremenjeno nihanje vpliva na biokemične procese v telesu in vzpostavitev normalnih presnovnih poti. Separator, ki je v napravi, iz celotnega spektra nihanj prepusti le nihanja, ki jih telo potrebuje. Na ta način se aktivira ali spodbudi lastne regulatorne mehanizme in imunski sistem. Telo spodbudi, da se zdravi samo. Sprejem in oddajanje informacij poteka preko elektrod, ki so priključene na vhod in izhod naprave.

Paul Ehrlich je pred nekaj desetletji odkril, da v telesu nastajajo degenerirane celice, ki jih v normalnih okoliščinah telo (imunski/obrambni sistem telesa) zazna kot tujek in jih izloči. To je tudi osnovni princip prepoznavanja in zdravljenja degeneriranih/rakavih celic na energetski ravni. Z bioresonančno metodo obravnave tumorja posežemo neposredno v vzrok za razraščanje rakavih celic. Težišče je razbremenitev, podpora, aktiviranje našega lastnega odgovora na bolezen. Zdravljenje poteka iz samega sebe. Drugi dejavniki lahko sicer prispevajo k zdravljenju, za samo zdravljenje pa mora poskrbeti telo samo. Pri tumorjih gre za bolezen, ki ogroža človekovo vitalnost, zato ne smemo izgubljati časa.

Vse dosedanje študije, opravljene v drugih državah kažejo, da se BICOM postopki na klinični ravni interpretirajo kot učinkoviti in brez stranskih učinkov.

Bioresonanca in onkološki bolniki

Bolnikom z rakom priporočam bioresonančno terapevtsko metodo kot podporno in terapevtsko metodo ves čas onkološkega zdravljenja.

Ljudje prihajajo po pomoč v različnih fazah zdravljenja. Na obravnavo lahko pride oseba z že diagnosticiranim tumorjem in želi BICOM bioresonančno terapevtsko podporo v času, ko čaka na onkološko zdravljenje. Lahko se odloči za bioresonančno obravnavo med samim zdravljenjem, za lajšanje stranskih učinkov kemoterapije, obsevanja, podporno po kirurškem posegu. Pogosto je »bioresonanca« pacientovo zadnje upanje. Slednje je za terapevta najtežje, ker pacient pogosto ni sprejel svojega stanja in so njegova pričakovanja prevelika. V tem primeru je obravnava z bioresonanco lajšanje simptomov napredovale bolezni, izboljšanje kakovosti življenja. Podpora, ki jo prejme, je celostna, za dušo in telo. Za celostnega terapevta je pomembno, da razume, da je tumor posledica procesa, ki se je začel dolgo pred zaznavnim tumorjem. Psihično stanje osebe z rakom izjemno vpliva na njegovo fizično stanje.

Ne glede na fazo bolezni je postopek bioenergijskega testiranja s pomočjo BICOM terapevtske metode enak.

Ugotavljamo energijsko stanje telesa, prisotnost vseh spremljajočih obremenitev (virusov, bakterij, gliv, parazitov, strupov iz okolja…), na koncu testiramo še prisotnost degeneriranih celic, ki kažejo na nagnjenost k razvoju tumorjev ali že prisotnost tumorja.

Pri prvem obisku vzamem natančno anamnezo in ocenim pacientovo psihično stanje (strahovi, stiske, jeza, negotovost, nemoč, obup…), zakaj se je odločil za obravnavo s pomočjo bioresonance, katere druge metode še uporablja. Vprašam ga tudi, kakšna so njegova pričakovanja v povezavi z bioresonanco.

Osebi razložim fizikalne zakonitosti in princip resonance v povezavi s testiranjem in nadaljnjo terapevtsko bioresonančno obravnavo.

Ker je čas tako pomemben, se pri vsaki obravnavi določi prioritete. Poleg že obstoječih obremenitev so prisotne še obremenitve že opravljenega zdravljenja (kirurški poseg, radioterapija, kemoterapija). Pomembno je, da osebi, ki pride po pomoč zelo jasno razloži, kaj lahko v določeni fazi bolezni pričakuje od bioresonance.

Zato je pomembno tako redno izobraževanje, kot dopolnjevanje BICOM terapevtskih programov, ki se stalno nadgrajujejo in izboljšujejo, gredo v korak s časom in novimi obremenitvami, ki jim je izpostavljeno telo.

Strah nas je neznanega in večina mojih kolegov zavrača bioresonanco zaradi nepoznavanja metode.

Pripravila Janja Šešok dr.med., certificirana Bicom terapevtka; januar 2017