Povečaj pisavo

Homeopatija predstavlja celosten (holističen) način zdravljenja, ki obravnava človeka individualno, na telesnem, mentalnem in duševnem nivoju (hómoios – enak, podoben; páthos – trpljenje, bolezen). Temelji na načelu podobnosti (similia smilibus curentur – podobno se zdravi s podobnim), kar pomeni, da lahko bolezen ozdravimo z zdravilom, ki v preizkusu na zdravih ljudeh povzroča podobne simptome in znake, kot jih ima bolnik.

Homeopatska zdravila podprejo proces v človekovem telesu, ki je nastal kot posledica kakršnegakoli neravnovesja. Ne predpisujejo se le za določeno bolezen, temveč so prilagojena celotnemu zdravstvenemu stanju človeka, njegovi konstituciji in genetskim predispozicijam (individualna in personalizirana medicina). Za vzpostavitev ravnovesja pri posamezni osebi ayurveda uporablja tri osnovne tipe konstitucije vata, pitta in kapha. Soroden pristop uporablja homeopatija, ki pozna osnovne tri konstitucijske tipe: karbonični, fosfororični in fluorični. Večina ljudi je mešanica konsitucijskih tipov.

Homeopatija ima v Evropi več kot dvestoletno tradicijo. V vsaki državi je njena vloga specifična. Liga Medicorum Homeopatica Internationalis združuje zdravnike iz več kot 40 držav. Med državami Evropske unije obstajajo znatne razlike, kar se tiče tako uporabe, kot tradicije in kakovosti v izobraževanju s področja homeopatije. Slovenija je na začetku te poti, a so se nekateri strokovnjaki s področja homeopatije že uveljavili. Tudi izobraževanje s strani Lekarniške zbornice Slovenije, Slovenskega homeopatskega društva ter homeopatske sekcije pri Slovenskem farmacevtskem društvu je pomemben korak, da se homeopatija približa ljudem. Kajti celostne oblike zdravljenja so močno izražena potreba sodobnega človeka.

Homeopatija se v sodobnem času usmerja v razvoj in raziskave podpornega zdravljenja raka, predvsem na odpravo nezaželenih stranskih učinkov radioterapije in kemoterapije. Pri tem deluje komplementarno s predpisanim zdravljenjem.

Danes poznamo tri načine klasičnega zdravljenja rakavega obolenja, z operacijo, obsevanjem in kemoterapijo – s citotoksičnimi zdravili, kjer gre za zdravila ki delujejo na tiste rakave celice, ki se delijo in v njih ta zdravila poškodujejo dedni material, zato takšna rakava celica odmre, vendar hkrati ta zdravila učinkujejo na druge zdrave celice. To povzroča stranske učinke, zato je proučevanje alternativnih in drugih metod zdravljenja raka zelo pomemben doprinos pri blaženju teh težav.

Pri zdravljenju s citostatiki je najpomembneje omiliti slabost in bruhanje, poleg tega se lahko uporabljajo homeopatska zdravila glede na specifične težave, ki se pojavijo ob tem zdravljenju: stomatološke težave (infekcije v ustni votlini), želodčne težave, obstipacija (zaprtje), diareja, utrujenost, kaheksija, hematološke težave (anemija, leukopenija, trombopenija), oslabljen imunski istem…

Homeopatija lahko predstavlja tudi del psihološke pomoči.

V Sloveniji lahko zdravijo s homeopatijo in predpisujejo homeopatska zdravila za uporabo v humani medicini le zdravniki z dodatnimi znanji iz homeopatije (op. osebe, ki imajo diplomo medicinske fakultete in pridobljena znanja iz homeopatije). Zdravnik homeopat po načelih homeopatije izbere najustreznejše zdravilo za vsakega bolnika posebej, predpiše odmerek, potenco in način jemanja zdravila ter spremlja potek zdravljenja.

Pooblaščena oseba za izdajanje in prodajo homeopatskih zdravil je magister farmacije z opravljenim strokovnim izpitom in dodatnimi znanji s področja homeopatije. Homeopatska zdravila se lahko izdajajo le v lekarnah.

Več o homeopatiji in o našem društvu si lahko preberete na www.shd.si.

Homeopatski pristop k zdravljenju je v današnjem času aktualen in zato pogosta izbira uporabnikov zaradi svoje celostne komponente, neivazivnega delovanja, dopolnjevanja z alopatskimi zdravili, ekoloških dejavnikov in dostopnosti za rizične skupine.

Pripravila dr. Maruša Hribar mag. farm., junij 2016