Povečaj pisavo
> Skupnost Europa Donna > Europa Donna piše > 7. 4.: Svetovni dan zdravja

7. 4.: Svetovni dan zdravja

Svetovna zdravstvena organizacija ob svetovnem dnevu zdravja, ki ga vsako leto obeležujemo 7. aprila, letos poudarja pomembnost pravice do zdravja posameznika.  

Po vsem svetu je zaradi vojaških konfliktov, onesnaženosti okolja in podnebnih sprememb pravica milijonov do zdravja vse bolj ogrožena. Svet Svetovne zdravstvene organizacije za ekonomijo zdravja za vse je ugotovil, da čeprav vsaj 140 držav priznava zdravje kot osnovno človekovo pravico v svojih ustavah, samo štiri države govorijo tudi o njenem financiranju. Za obravnavo tovrstnih izzivov je slogan letošnjega Svetovnega dneva zdravja 2024 “Moje zdravje, moja pravica”.

Letošnji slogan poudarja pravico vsakega posameznika do dostopa do zdravstvenih storitev, izobraževanja in informacij, pa tudi do varne pitne vode, čistega zraka, zdrave prehrane, kakovostnega bivalnega okolja, dostojnih delovnih pogojev in zaščito pred diskriminacijo. Vsak posameznik si zasluži dostop do kakovostne zdravstvene oskrbe, ne glede na svoj socialni, ekonomski ali kulturni položaj. Zdravje ni le privilegij, ampak temeljna človekova pravica. Skupaj si prizadevamo za boljše zdravje in pravičnejši dostop do zdravstvenih storitev za vse.

Na tem mestu pa naj ponovno poudarimo, da pravica do zdravja prinaša tudi odgovornosti. Vsak posameznik je odgovoren za skrb za svoje zdravje in dobro počutje ter za poznavanje in upoštevanje zdravstvenih smernic in priporočil. To pomeni, da se zavedamo pomena skrbi za svoje zdravje z uravnoteženo prehrano, redno telesno vadbo in izogibanjem škodljivim razvadam, kot sta kajenje in prekomerno uživanje alkohola. Prav tako je pomembno odzivanje na vabila presejalnih programov in drugih preventivnih pregledov in cepljenj ter upoštevanje zdravstvenih nasvetov strokovnjakov.

Pravica do zdravja gre z roko v roki z odgovornostjo do lastnega zdravja in zavedanjem, da lahko vsak posameznik prispeva k ohranjanju svojega zdravja ter zdravja skupnosti.