Povečaj pisavo
> Skupnost Europa Donna > Europa Donna piše > Letos v programu DORA preventivno mamografijo opravilo skoraj 100.000 žensk

Letos v programu DORA preventivno mamografijo opravilo skoraj 100.000 žensk

Z dodatnimi termini v posameznih presejalnih centrih in z delom v poletnih mesecih so v Državnem presejalnem programu za raka dojk DORA letos uspeli nadoknaditi skoraj vse odpovedi načrtovanih slikanj zaradi spomladanske dvoinpolmesečne prekinitve po tem, ko se je država odločila, da bo zaradi prvega vala epidemije COVID-19 začasno zaustavila izvajanje presejalnih programov za raka.

Državni presejalni program za raka dojk DORA je letos uspel nadoknaditi skoraj vse odpovedi načrtovanih slikanj zaradi spomladanske dvoinpolmesečne prekinitve po tem, ko se je država odločila, da bo zaradi prvega vala epidemije COVID-19 začasno zaustavila izvajanje presejalnih programov za raka. Z dodatnimi termini v posameznih presejalnih centrih in z delom v poletnih mesecih so v programu DORA slikali 99.671 žensk, kar je primerljivo z lanskim obsegom. Zaradi odkritih sprememb na mamografskih slikah so na dodatne obravnave – dodatno slikanje, ultrazvok, magnetno resonanco in v manjši meri tudi punkcijo, povabili 3.116 žensk. Z dodatno obravnavo so pri 575 ženskah odkrili raka dojk.

Med 16. marcem in 1. junijem letos je bil zaradi prvega vala epidemije COVID-19 začasno zaustavljen tudi program DORA. Ker na mamografijo v program DORA vabijo okvirno 3 tedne pred terminom, so ob ponovnem zagonu najprej povabili vse tiste ženske, ki so jim že poslali vabilo, a so jim termin zaradi prekinitve odpovedali. Ob ponovnem začetku slikanja so v programu DORA uvedli dodatne ukrepe za varno obravnavo žensk in delo vseh sodelavcev. Odziv žensk je bil zelo dober, saj je v prvih dveh mesecih po ponovnem zagonu na mamografijo prišlo 75 % vseh povabljenih žensk, kar je na ravni pred epidemijo. Tudi v naslednjih mesecih se je trend nadaljeval in je na letni ravni znašal 74 %. Letos so po doslej zbranih podatkih odkrili raka dojk pri 575 ženskah, kar je na ravni lanskega leta oz. pred epidemijo. Število odkritih rakov še ni dokončno, saj so nekatere ženske še v obravnavi.

»Dobri rezultati nas navdajajo z optimizmom. Kljub zaostrenim epidemiološkim pogojem nam je uspelo z organizacijo dela in sodelovanjem vseh sodelavcev po presejalnih centrih v Sloveniji nadoknaditi večino odpovedanih slikanj žensk med začasno spomladansko zaustavitvijo programa DORA. Zahvaljujemo se vsem ženskam, ki so nam zaupale in se v skrbi za svoje zdravje odzvale našim vabilom,« je povedala mag. Kristijana Hertl, dr. med., ki je letos novembra po tem, ko se je upokojil dolgoletni vodja programa DORA mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., postala nova vodja.

Program DORA, tako kot druga presejalna programa za raka ZORA in Svit, deluje ob upoštevanju strogih ukrepov za zagotavljanje varnosti žensk v času drugega vala epidemije, saj je pomembno, da ljudje ne opustijo možnosti zgodnjega odkrivanja raka. »Če je rak dojk odkrit na začetni stopnji, je zdravljenje lahko zelo uspešno. Zato v programu DORA svetujemo, da se ženske redno udeležijo mamografije, kjer smo z zaščitnimi ukrepi poskrbeli za varno obravnavo,« je še dodala mag. Hertl.

V programu DORA je ključni namen odkrivanje majhnih (netipnih) rakov, ko je verjetnost ozdravitve lahko bistveno večja. Tudi zdravljenje je manj obsežno, kar vpliva na boljšo kakovost življenja bolnic. Redna udeležba v organiziranem programu zgodnjega odkrivanja raka dojk dokazano v ciljni populaciji žensk zmanjšuje umrljivost za rakom dojk in povečuje preživetje bolnic. Dolgoročni cilj programa DORA je za tretjino zmanjšati število smrti žensk zaradi raka dojk.

Več o Državnem presejalnem programu DORA.