Povečaj pisavo
> Skupnost Europa Donna > Europa Donna piše > Rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk

Rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk

Združenje Europa Donna Slovenija že tradicionalno pripravlja številne dogodke in aktivnosti, s katerimi bomo obeležili rožnati oktober in osveščali širšo javnost o raku dojk in opozarjali na pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni.

Začenja se rožnati oktober, mesec osveščanja o raku dojk. Združenje Europa Donna Slovenija že tradicionalno pripravlja številne dogodke in aktivnosti, s katerimi bomo obeležili rožnati oktober in osveščali širšo javnost o raku dojk in opozarjali na pomen zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja bolezni. Zdrav življenjski slog in zmanjševanje izpostavljenosti dejavnikom tveganja predstavljajo najpomembnejše ukrepe pri preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni, med katere sodi tudi rak. V okviru obveznega zdravstvenega zavarovanja so v Sloveniji na voljo preventivni presejalni programi Dora, Zora in Svit, ki so namenjeni zgodnjemu odkrivanju raka in predrakavih sprememb.

Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli več kot 1300 žensk in okoli deset moških, več kot 400 žensk in nekaj moških pa umre. To pomeni, da vsak dan nekje v Sloveniji več kot tri ženske izvedo za diagnozo, vsaj ena pa umre, to pa niso samo številke, to so žene, mame, hčere, prijateljice in sodelavke. Vedeti moramo, da je rak dojk dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem osveščanje, zgodnje odkrivanje in takojšnje učinkovito zdravljenje. Združenje Europa Donna Slovenija si že vrsto let prizadeva širšo slovensko javnost opozoriti na to, da smo za svoje zdravje v prvi vrsti odgovorni sami.

Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije bi lahko z zdravim načinom življenja preprečili 30 – 50 odstotkov primerov raka. Z redno telesno aktivnostjo, zdravo in uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem telesne teže in pozitivno naravnanostjo lahko veliko naredimo za svoje zdravje. Redno mesečno samopregledovanje pa pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Vsaka ženska bi morala že v mladosti začeti s samopregledovanjem in tako spoznati svoje dojke. Do menopavze naj bo to reden pregled vsaki deseti dan po začetku menstruacije, kasneje pa na izbrani dan v mesecu.

Rožnati oktober je mednarodni mesec osveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah. Sloveniji vsako leto za rakom dojk zboli več kot 1300 žensk in okoli deset moških, več kot 400 žensk in nekaj moških pa umre. To pomeni, da vsak dan nekje v Sloveniji več kot tri ženske izvedo za diagnozo, vsaj ena pa umre, to pa niso samo številke, to so žene, mame, hčere, prijateljice in sodelavke. Vedeti moramo, da je rak dojk dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. Zato je za zmanjševanje umrljivosti pomembno predvsem osveščanje, zgodnje odkrivanje in takojšnje učinkovito zdravljenje. Združenje Europa Donna Slovenija si že vrsto let prizadeva širšo slovensko javnost opozoriti na to, da smo za svoje zdravje v prvi vrsti odgovorni sami. Po podatkih svetovne zdravstvene organizacije bi lahko z zdravim načinom življenja preprečili 30 – 50 odstotkov primerov raka. Z redno telesno aktivnostjo, zdravo in uravnoteženo prehrano, vzdrževanjem telesne teže in pozitivno naravnanostjo lahko veliko naredimo za svoje zdravje. Redno mesečno samopregledovanje pa pripomore k zgodnjemu odkrivanju raka dojk. Vsaka ženska bi morala že v mladosti začeti s samopregledovanjem in tako spoznati svoje dojke. Do menopavze naj bo to reden pregled vsaki deseti dan po začetku menstruacije, kasneje pa na izbrani dan v mesecu.

Rade Pribaković Brinovec, dr. med., vodja Centra za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja z Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je uvodoma spomnil na Evropski kodeks proti raku s svojimi 12 priporočili za zmanjšanje ogroženosti z rakom, ki naslavlja ključna tveganja, ki smo jim lahko izpostavljeni v življenju. Zdrav življenjski slog in zmanjševanje izpostavljenosti dejavnikom tveganja predstavljajo najpomembnejše ukrepe pri preprečevanju kroničnih nenalezljivih bolezni, med katere sodi tudi rak. Poudaril je, da so za vse osebe z urejenim obveznim zdravstvenim zavarovanjem v Sloveniji na voljo preventivni zdravstveni programi, kot so nacionalni program integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni ter državni presejalni programi za raka DORA, ZORA in SVIT. Odrasli prebivalci Slovenije, starejši od 30 let, imajo vsakih 5 let pravico do celovitega preventivnega pregleda v svoji izbrani ambulanti družinske medicine. Ženske med 50. in 69. letom imajo pravico do presejanja na raka dojke v programu DORA. Ženske med 20. in 64. letom imajo pravico do presejanja na raka materničnega vratu v programu ZORA. Moški in ženske med 50. in 75. letom imajo pravico do presejanja na raka debelega črevesa in danke v programu SVIT. V nadaljevanju je predstavil še vlogo NIJZ in zdravstvenih domov pri odkrivanje ranljivih skupin prebivalstva in spodbujanje vključevanja v preventivne programe. V zadnjih letih so z namenom zmanjševanja neenakosti v zdravju in s pomočjo različnih projektov začele nastajati lokalne skupine za krepitev zdravja, ki povezujejo občine, zdravstvene domove, centre za socialno delo, enote zavoda za zaposlovanje, nevladne organizacije, NIJZ in druge deležnike v skrbi za boljše zdravje prebivalcev. V projektu »Skupaj za zdravje« so takšne skupine vzpostavili v Celju, Sevnici in na Vrhniki. V še potekajočem projektu »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« bodo nove skupine vzpostavili v najmanj 25 lokalnih skupnosti.

Mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med., vodja programa DORA je predstavil presejalni program za zgodnje odkrivanje raka dojk: »Od aprila 2018 v program DORA, ki je namenjen zgodnjemu odkrivanju raka dojk, vabimo vsaki dve leti na mamografijo vse slovenske ženske med 50. in 69. letom starosti. DORA zagotavlja visoko kakovost zdravstvene storitve, saj deluje v skladu z evropskimi smernicami kakovosti ter je mednarodno priznana kot primer dobre prakse presejalnega programa. V DORI so ženske sprejete ob uri, ko so naročene, pregled je kratek, zanj ne potrebujejo napotnice. Vsako mamografijo neodvisno pregledata dva radiologa. Od začetka delovanja programa DORA leta 2008 smo pregledali več kot 190.000 žensk, nekatere v več presejalnih krogih, in pri več kot 2.100 ženskah odkrili raka dojka, večinoma v omejenem stadiju bolezni, ko je zdravljenje lahko zelo uspešno. Letos je bila udeležba žensk v programu DORA 72 %. Za zmanjševanje umrljivosti je potrebna vsaj 70 %, kar lahko dosegamo z ustrezno osveščenostjo žensk. Europi Donni smo hvaležni, da nam pri tem pomaga in spodbuja ženske, da se presejanja redno udeležujejo.«

V Europi Donni, slovenskem združenju za boj proti raku dojk, v rožnatem oktobru že tradicionalno pripravljamo številne aktivnosti, s katerimi želimo opozoriti na pomen preventive, zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja bolezni. Letos bomo v okviru humanitarnih dogodkov zbirali sredstva za nadgradnjo programa psihosocialne podpore ROZA, ki smo ga zasnovali v sodelovanju s partnerji, Slovenskim društvom Hospic, Fakulteto za psihoterapevtsko znanost SFU Ljubljana in Društvom za razvijanje čuječnost in ga v obdobju 2017-2019 sofinancira Ministrstvo za zdravje Republike Slovenije. V združenju se zavedamo, da diagnoza rak vpliva na vse ravni življenja bolnice in prizadene tudi njene bližnje, zato si že vrsto let prizadevamo, da bi bolnicam lahko zagotovili tudi ustrezno psihosocialno podporo. Le tako se bo bolnica lahko ustrezno soočila z boleznijo, sodelovala v procesu zdravljenja, lažje premagovala stranske učinke in se po zdravljenju hitreje vrnila v svoje socialno in delovno okolje. Predsednica združenja Tanja Španić je v nadaljevanju predstavila letošnje aktivnosti Europe Donne, ki jih pripravljamov okviru rožnatega oktobra. Že 2. oktobra bomo v družbi podpornikov in mimoidočih poslikali zvonce za kolesa in na tak način spodbudili ljudi k aktivnejšemu vsakdanjemu življenju. Predsednica je zaključila z mislijo: »Kljub temu, da Europa Donna v Sloveniji aktivno deluje že polnih 21 let na področju osveščanja slovenske javnosti o raku dojk, imam tu še veliko dela, na kar nas opozarjajo tudi številke. Zato tudi v letošnjem rožnatem oktobru opozarjamo na pomen zdrave in uravnotežene prehrane, ustrezne telesne aktivnosti, pozitivne naravnanosti in rednega mesečnega samopregledovanja.«