Povečaj pisavo
> Skupnost Europa Donna > Europa Donna piše > Vabilo na 20. redno letno skupščino Europe Donne

Vabilo na 20. redno letno skupščino Europe Donne

Vabimo vas na 20. redno letno skupščino, ki bo v torek, 6. marca 2018, ob 15.00 uri, v predavalnici stavbe C, Onkološkega inštituta, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

Spoštovana članica, spoštovani član Europa Donne!
Vabimo vas na 20. redno letno skupščino, ki bo v torek, 6. marca 2018, ob 15.00 uri v predavalnici stavbe C, Onkološkega inštituta, Zaloška cesta 2, Ljubljana.

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine.
2. Izvolitev delovnega predsedstva in delovnih teles skupščine.
3. Predavanje: Psihoterapevtska podora bolnicam in svojcem, Tina Rahne
4. Letno poročilo za poslovno leto 2017.
5. Poročilo nadzornega odbora.
6. Razprava o letnem poročilu za poslovno leto 2017.
7. Sklepanje o letnem poročilu za poslovno leto 2017.
8. Delovni program in finančni načrt za poslovno leto 2018.
9. Razprava in sklepanje o delovnem programu in finančnem načrtu za leto 2018.
10. Razno

V pričakovanju snidenja vas lepo pozdravljamo.

Predsednica:
Tanja Španić