Povečaj pisavo
> O nas > Mednarodno sodelovanje

Združenje Europa Donna Slovenija je že od samega začetka vpeto v delovanje evropske zveze Europa Donna. Mednarodno sodelovanje je pomembno pri prenosu evropski smernic v naš zdravstveni sistem, hkrati pa širimo tudi naše izkušnje osveščanja in zagovorništva bolnic v tujino.

Združenje Europa Donna Slovenija je že od samega začetka močno prepleteno z mednarodnem prostorom, saj je predstavnica iz Slovenije sodelovala že pri ustanovitvi Evropske zveze Europa Donna leta 1994 v Milanu. Od leta 2005 pa do leta 2017 smo imeli predstavnico v izvršnem odboru evropske zveze, najprej šest let Sanjo Rozman, nato še šest let Mojco Miklavčič. Od januarja 2018 je članica izvršnega odbora evropske zveze predsednica slovenskega združenja Tanja Španić, ki je bila leta 2019 podpredsednica, leta 2020 pa je postala predsednica Evropske zveze Europa Donna.

V vseh teh letih so predstavnice Združenja Europa Donna Slovenija sodelovale na številnih mednarodnih dogodkih in konferencah. Pogosto smo bile povabljene na predstavitve stanja v naši državi, za predstavitev dela in prenosa znanja v tujino, tako iz področja preventivnega osveščanja o bolezni, kot tudi s področja stroke, celostne psihosocialne obravnave bolnikov, kot tudi samega zastopanja organizacije v javnosti.

Zadnja leta smo dobro poznani po aktivnosti sekcije mladih bolnic, kjer smo vsem drugim državam članicam zgled dobrega medgeneracijskega sodelovanja med bolnicami ter zgled dobrega vodenja organizacije. V zadnjem času slovensko združenje igra pomembno vlogo pri združevanju in spodbujanju delovanja sorodnih društev in združenj v sosednjih državah, predvsem v državah na Balkanu. Tako smo nedavno pripomogli k ponovni aktivaciji Europe Donne v Srbiji in dvakrat gostili srečanje organizacij za zagovorništvo bolnic z območja Balkana.

Predstavnice združenja se redno udeležujejo pomembnih konferenc kot povabljene gostje in govornice: European Breast Cancer Conference (EBCC), European Cancer Conference (ECCO), European School of Oncology (ESO), European Society for Medical Oncology (ESMO) v okviru ESMO – PAWG (Patient Advocates Working Group), International Experinece Exchange for Patient Organisations (IEEPO), Breast Cancer Group Meeting ter drugih seminarjev, srečanj in dogodkov. Vključujejo se tudi v organe različnih mednarodnih organizacij: The European Patients’ Academy (EUPATI), Breast cancer in young women (BCY), Rare Diseases Europe (EURORDIS) v okviru ePAG (European Patient Advocacy Groups) za področje dednega raka dojk in raka jajčnikov, in sodelujejo kot predstavnice pacientov v različnih kliničnih raziskavah: POSITIVE TRIAL, OlympiA Study in mednarodnih projektih: Project 528 (v soedelovanju z Young Survival Coalition).

V okviru sodelovanja z evropsko zvezo si vse države članice, ki nas je trenutno 47, prizadevamo, da bi se zmanjšale razlike med državami v Evropski uniji in tudi širše. Zagotoviti želimo enak dostop do zdravljenja za vse obolele z rakom dojk ali raki rodil ter za poenotenje standardov oskrbe v vseh državah. Dostopnost in standardi zdravljenja raka dojk morajo biti bolnikom zelo jasna in razumljiva. To naj bi zagotavljali tudi priporočeni Centri za zdravljenje raka dojk (Breast Units), kar določa leta 2006 sprejeta resolucija v EU, ki med drugim določa leto 2016 kot skrajni rok za ustanovitev centrov, vendar se je ta rok že podaljšal na leto 2018. Med drugim si članice prizadevamo tudi za ustrezno in skladno presejanje zdravih žensk v nacionalnih presejalnih programih, kot je v Sloveniji DORA. Evropska zveza se zavzema za razvoj akreditacijske sheme in prenovo smernic za zagotavljanje kakovosti pri presejanju in diagnozi raka dojk, ki poteka pod okriljem Evropske komisije v okviru projekta ECIBC (European Commission Initiative on Breast Cancer) s katerim želijo dvigniti kakovost in zmanjšati razlike med kakovostjo obravnave presejanja, diagnostike in zdravljenje raka dojk v različnih evropskih državah.

V letu 2021 smo postale tudi članice ENGAGe (Evropske mreže zagovorniških skupin za ginekološke rake). Glavni cilj mreže je preprečevanje ginekoloških rakov in dostop do najboljšega zdravljenja. Z ozaveščanjem, zagovarjanjem in izobraževanjem želi okrepiti pristop zdravljenja, ki je osredotočen na bolnika, k oskrbi, raziskavam in preprečevanju ginekološkega raka.

 

 

Mednarodno udejstvovanje je ključnega pomena pri zagovorništvu, predvsem pri prenosu oziroma implementaciji evropski smernic v naš zdravstveni sistem kot tudi prenos naših izkušenj v tujino. Slovenske izkušnje smo do sedaj predstavile na številnih kongresih in srečanjih, kar se bo zagotovo nadaljevalo tudi v prihodnje.