Povečaj pisavo
> O nas > Namen in cilji Združenja Europa Donna Slovenija

Združenje Europa Donna Slovenija si že od leta 1997 prizadeva za celostno obravnavo bolnic z rakom dojk (najpogostejšim rakom pri ženskah) in raki rodil, učinkovito zdravljenje, ustrezno rehabilitacijo in psihosocialna podpora bolnicam in njihovim svojcem ter osveščanje širše javnosti o pomenu zdravega načina življenja, rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka.

Europa Donna, slovensko združenje za boj proti raku dojk uresničuje 10 ciljev evropske zveze Europa Donna, dodatne cilje in vrstni red uresničevanja ciljev si postavlja sama.

 1. širi in izmenjuje informacije o raku dojk in rakih rodil,
 2. osvešča o boleznih dojk in o zdravem načinu življenja,
 3. poudarja pomen ustreznega pregledovanja dojk in zgodnjega odkrivanja bolezni, ter podpira državne presejalne programe,
 4. podpira zahtevo bolnic za najboljše zdravljenje,
 5. podpira najboljšo oskrbo med zdravljenjem in po njem,
 6. podpira ustrezno izobraževanje zdravstvenih strokovnjakov,
 7. podpira kakovostno strokovno obravnavo raka dojk,
 8. si prizadeva za trajno posodabljanje medicinske opreme,
 9. skrbi, da bolnice kar najbolje razumejo vse predlagane načine zdravljenja, sodelovanje v kliničnih študijah in jim pomaga pri uveljavljanju pravice do drugega strokovnega mnenja,
 10. podpira raziskave s področja raka dojk, ki prispevajo k odkrivanju, zdravljenju in rehabilitaciji,
 11. nudi podporo bolnicam z rakom dojk in drugimi oblikami raka ter njihovim svojcem, prijateljicam in bližnjim,
 12. skrbi za osveščenost bolnic in svojcev ter druge laične javnosti o raku dojk in o rakih rodil,
 13. se zavzema za korekten in human odnos do bolnic s strani vseh sodelujočih institucij v procesu zdravljenja, rehabilitacije in šolanja,
 14. aktivno sodeluje v postopku sprejemanja zakonov in predpisov, ki zadevajo pravni položaj bolnic,
 15. si prizadeva za prijazen način vključevanja rehabilitiranih bolnic nazaj v delovno in socialno okolje,
 16. promovira zdrav načina življenja – organizira strokovna predavanja s področja zdravstva in zdravega načina življenja, izlete za članice, družabne prireditve, delavnice, športne aktivnosti in prireditve, kulturne prireditve.