Povečaj pisavo
> Posvetovalnica > Pravice bolnikov > Evropska kartica ugodnosti za invalide

Evropsko kartico ugodnosti opredeljuje Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki določa upravičence – vlagatelje in ureja postopek pridobitve kartice. S kartico lahko invalidi v Sloveniji in v državah Evropske unije uveljavljajo posebne komercialne popuste, ki jih določijo posamezne države.

Zanjo lahko zaprosijo vsi onkološki bolniki, ki so pridobili status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje.

Kako do evropske kartica ugodnosti?

Zahtevo za pridobitev kartice oddate osebno na upravni enoti, na območju katere imate prijavljeno stalno prebivališče. Tam bodo preverili vaše pogoje za upravičenost do naročila in vam kartico prek pošte poslali na domači naslov. Za oddajo vloge potrebujete odločbo o invalidnosti ali telesni okvari in 2 fotografiji velikosti 35 mm x 45 mm. Postopek je brezplačen.

Ugodnosti in kontaktne informacije ponudnikov ugodnosti (npr. knjižnice, živalski vrt, muzeji, galerije, gledališča, bazeni, turistične in trgovske ugodnosti) lahko iščete preko iskalnika na spletni strani: www.invalidska-kartica.si ali preko mobilne aplikacije Invalidska kartica ugodnosti. Iščete lahko preko ključnih besed v iskalniku ugodnosti ali preko kraja na zemljevidu, kjer vas ugodnosti zanimajo.

Zaenkrat so v projekt vključene države: Slovenija, Ciper, Finska, Belgija, Italija, Romunija, Estonija in Malta. Na spletni strani lahko dobite podatke o lokalnih ponudnikih ugodnosti v Sloveniji, za ostale države pa ni na voljo. V tem primeru predlagamo, da se obrnete na katero od invalidskih organizacij v državi, kamor potujete. Morda vam bodo lahko posredovali več informacij o ugodnostih v njihovi državi.

Ostali upravičenci do Evropske kartice ugodnosti za invalide

Dobili jo bodo lahko vsi invalidi, ki so pridobili status ali pravice na podlagi invalidnosti skladno s predpisi, ki urejajo pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zaposlitveno rehabilitacijo in zaposlovanje invalidov, področje vojnih invalidov, družbenega varstva duševno in telesno prizadetih oseb ter predpisov s področja izobraževanje in usposabljanje otrok in mladostnikov z motnjami v telesnem in duševnem razvoju oziroma usmerjanju otrok s posebnimi potrebami kot otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni otroci, gluhi in naglušni otroci, gluhoslepi otroci, gibalno ovirani otroci in otroci z več motnjami.

Ravno tako bodo do invalidske kartice ugodnosti upravičeni posamezniki oziroma posameznice z odločbo o telesni okvari z najmanj 90 % telesne okvare zaradi izgube vida ali najmanj 70 % telesne okvare zaradi izgube sluha ali druge osebe s priznano najmanj 80 % telesno okvaro, če se seštevajo in je najnižji odstotek za eno vsaj 70 % po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Kartico pa bodo lahko pridobile tudi gluhoslepe osebe, ki izpolnjujejo pogoje za opredelitev gluhoslepote po zakonu oziroma pravilniku, ki ureja tehnične pripomočke in prilagoditev vozila in invalidi po predpisih drugih držav članic Evropske unije.

Pogoji, da postanete ponudnik ugodnosti Evropske kartice za invalide

  • ugodnosti so namenjene vsem imetnikom Evropske kartice ugodnosti za invalide, tako osebam iz Slovenije kot iz tujine;
  • oseba ob uporabi izkaznice z osebnimi podatki in sliko posameznika lahko pri blagajni uveljavi vnaprej dogovorjen popust, ki je naveden v bazi ponudnikov ugodnosti na spletni strani in mobilni aplikaciji;
  • Evropsko kartico ugodnosti lahko pridobijo le osebe z določeno stopnjo invalidnosti, ki jim omejuje pogoje za delo in s tem za osebni dohodek
  • pogoje za pridobitev in uporabo kartice ugodnosti je pripravilo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Direktorat za invalide, in so opredeljeni v Zakonu o izenačevanju pravic invalidov.

V primeru, da bi želeli pristopiti, pošljite na e-naslov: invalidska.kartica@zalozba.org naslednje informacije:

  • kontaktne podatke podjetja: kontaktno osebo, telefonski in e-kontakt, naslov in e-naslov;
  • informacije o dostopnosti trgovinskih prostorov za osebe na invalidskem vozičku, za slepe, slabovidne, gluhe, naglušne, osebe s kognitivnimi težavami ali osebe z motnjo v duševnem razvoju (v kolikor gre le za spletno prodajo, prosim sporočite);
  • delovni čas vaše poslovalnice;
  • višino popusta glede na vrsto storitve ali izdelkov;
  • predstavitveno fotografijo ali logotip podjetja.