Povečaj pisavo
> Posvetovalnica > Pravice bolnikov > Zastopniki pacientovih pravic

Zastopnik pacientovih pravic pacientu lahko svetuje, pomaga ali ga po pooblastilu tudi zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Pacient se lahko na zastopnika pacientovih pravic obrne vedno, ko meni, da je v sistemu zdravstvenega varstva doživel kršitev svojih pravic. Zastopnik pacientovih pravic mu lahko daje osnovne informacije, svetuje pri uveljavljanju pravic s področja zdravstvenega varstva, zdravstvenega zavarovanja in izvajanja zdravstvene dejavnosti ali ga po pooblastilu zastopa pri uresničevanju pravic po Zakonu o pacientovih pravicah.

Na zastopnika pacientovih pravic se lahko obrne vsak uporabnik zdravstvenih storitev, ki s problemom, vezanim na pravice določene v Zakonu o pacientovih pravicah. Delo zastopnika je za pacienta ves čas postopka brezplačno in zaupno.

Več informacij o nalogah in pristojnostih zastopnika pacientovih pravic in seznam zastopnikov poiščite na spletni strani Ministrstva za zdravje.