Povečaj pisavo
> Skupnost Europa Donna > Europa Donna piše > Oprostitev turistične takse

Oprostitev turistične takse

Onkološki bolniki so iz naslova pravic in ugodnosti iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja (invalidnost ali telesna okvara) oproščeni plačila turistične takse.

Iz naslova pravic in ugodnosti iz invalidskega in pokojninskega zavarovanja (invalidnost ali telesna okvara) za onkološke bolnice, izhaja pravica do oprostitev plačila turistične takse, in sicer:

18. člen “Zakona o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1)” določa, da so v Sloveniji plačila turistične takse in posledično promocijske takse, oproščeni zavarovanci, pri katerih je ugotovljena invalidnost, oz. telesna okvara. Za oprostitev je potrebno predložiti fotokopijo potrdila o ugotavljanju invalidnosti, oziroma telesni okvari, ali na podlagi članske izkaznice invalidske organizacije.

V primeru predložitve kopije potrdila, se le-ta predloži na vpogled in je gostitelj ne prevzame v hrambo.

Oprostitev plačila turistične takse v Sloveniji velja za slovenske in tuje državljane.

Kaj pa na Hrvaškem? Tam so po “Zakonu o boravišnoj pristojbi”, plačila turistične takse oproščeni invalidi, ki jim je podana najmanj 70% telesna okvara, ter njihov spremljevalec. Zavarovanec dokazuje invalidnost, oz. telesno okvaro na enak način kot v Sloveniji.

Več o oprostitvi turistične takse.