Povečaj pisavo
> O nas > Delovanje in aktivnosti

Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk si že od ustanovitve prizadeva osveščati slovensko javnost in nuditi podporo bolnicam in njihovim svojcem ob diagnozi rak dojk, ki je najpogostejši rak pri ženskah, in rakih rodil.

Glavna področja dela so osveščanje o pomenu zdravega načina življenja, rednega mesečnega samopregledovanja in vključevanja v državne presejalni program DORA, ZORA in SVIT.  Pomemben del dejavnosti združenja predstavlja pomoč bolnicam in njihovim svojcem v stiski. Združenje spremlja aktivnosti zdravstvene politike in institucij, ki so vpete v obravnavo raka dojk in rakov rodil in zahteva rešitve, ki prinašajo enakopravno strokovno obravnavo vseh bolnic in bolnikov.

 

Program dela za leto 2024

V letu 2024 nadaljujemo z osveščanjem o raku dojk in…

Osveščanje

Najpomembnejši cilj slovenske Europe Donne je povečati osveščenost o raku dojk in rakih rodil v Sloveniji. Tako Europa Donna že od leta 2000 neprekinjeno izdaja Novice Europa Donna. Od leta 2022 bodo novice izšle petkrat na leto, in sicer štirikrat v nakladi 4.000, ki jih bodo naše članice in člani prejeli po pošti na dom in enkrat v nakladi 70.000, kot del priloge Ona, medijske hiše Delo, ki bo priložena celotni nakladi Dela in Slovenskih novic.

Pripravljamo tudi različne informativne materiale z osnovnimi informacijami o boleznih dojk in o nujnosti rednega samopregledovanja. Europa Donna za osveščanje skrbi tudi z organizacijo različnih posvetov, seminarjev, predavanj in srečanj po Sloveniji, ki so posvečeni raku dojk, možnostim zdravljenja, celostne rehabilitacije in kakovostnega življenja z boleznijo. Prav tako širšo slovensko javnost osveščamo o pomembnosti zdravega načina življenja, rednega mesečnega samopregledovanja dojk ter presejalne mamografije vsaki dve leti po petdesetem letu, oziroma vključitev v državni presejalni program DORA, ZORA in SVIT. Združenje vsako leto pripravlja tudi humanitarne teke in številne druge aktivnosti v okviru rožnatega oktobra – mesec boja proti raku dojk.

Pomoč v stiski

V vseh teh letih pomemben del dejavnosti Europe Donne predstavlja pomoč v stiski bolnicam, njihovim svojcem in prijateljem. Pomoč je na voljo prek treh svetovalnih telefonov, pomemben del pomoči v stiski pa predstavljajo tudi pogovori in osebna svetovanja na sedežu združenja. Bolnice in njihovi svojci se lahko pridružijo tudi kateri od podpornih skupin, ki poteka pod strokovnim vodstvom izkušenih psihoterapevtov in se dotikajo tem, ki so pomembne za ženske, ki so prebolele raka dojk ali raka rodil. Nemalokrat se bolnice znajdejo tudi v finančni stiski, kjer Europa Donna skupaj s podporniki, če je le mogoče, priskoči na pomoč.

Zaradi bolezni se ženske in njihove družine oziroma gospodinjstva soočajo tudi s finančnimi težavami in pravnimi vprašanji iz področja delovnega prava, zato jim tudi na tem področju pomagamo s finančno podporo in tudi z brezplačno pravno pomočjo.

Spremljanje in vključevanje v aktivnosti zdravstvene politike

Europa Donna spremlja aktivnosti zdravstvene politike in institucij, ki so vpete v obravnavo raka dojk in rakov rodil. Glede na zbrane podatke zahteva rešitve, ki prinašajo enakopravno strokovno obravnavo vseh bolnic in bolnikov. Poleg tega si prizadeva za ustvarjanje in sprejemanje zakonodaje, ki prinaša nove, boljše rešitve v slovenski zdravstveni sistem. Europa Donna je bila tako vključena v pripravo številnih zakonov s področja zdravstvenega varstva.

Leta 2015 smo v sodelovanju s sorodnimi društvi ustanovili Združenje Onko Net, ki povezeuje organizacije bolnikov z rakom, z namenom skupnega nastopanja na vseh področjih zagovorništva bolnikov z rakom. Predstavnice Združenja Europa Donna so v upravnem in nadzornem odboru Onko Neta. Svojo predstavnico imamo tudi v Svetu za nadzor DPOR; v delovni skupini za celostno rehabilitacijo bolnic z rakom dojk pri MZ in v programskem svetu programa DORA.