Povečaj pisavo
> O nas > Delovanje in aktivnosti > Program dela za leto 2023

Europa Donna, Slovensko združenje za boj proti raku dojk tudi v letu 2022 nadaljuje z osveščanjem slovenske javnosti o raku dojk in rakih rodil in programi podpore bolnicam in njihovim svojcem ob soočanju z boleznijo med zdravljenjem in po njem.

Nadaljujemo tudi z različnimi oblikami podpore, druženja, izobraževanja in pomoči za bolnice in ozdravljenke, ki so prilagojene epidemiološki situaciji in veljavnim ukrepov za preprečevanje širjenja epidemije.

Specifične potrebe bolnic poskušamo izpolniti v okviru posameznih sekcij. Z našimi aktivnostmi pa nagovarjamo tudi svojce bolnic, saj bolezen poseže tudi v odnose z bližnjimi.

 

 

Program dejavnosti za leto 2023

Novice Europa Donna

Novice Europa Donna izdajamo neprekinjeno od leta 2000. V letu 2023 bodo novice izšle 5-krat, in sicer 4-krat v nakladi 4.000, ki jih bodo naše članice in člani prejeli po pošti na dom in 1-krat v nakladi 70.000, kot del priloge Ona, medijske hiše Delo, ki bo priložena celotni nakladi Dela in Slovenskih novic. Vsebina 4 številk Novic Europa Donna bo še vedno namenjena našim članicam, z vsebinami o novostih zdravljenja s področja raka dojk in rakov rodil, kakovosti življenja po bolezni in zdravljenju, izkušnjam bolnic ter informacijami o naših dogodki in programih združenja. Oktobrska številka, ki bo del priloge Ona, bo namenjena širši javnosti, vsebine bodo namenjene osveščanju o pomenu preventive, zdravega načina življenja, rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka dojk ter zgodbam bolnic.

Osveščanje

SVETOVANJA IN PREDAVANJA

Ko zboliš, so strokovni nasveti zelo dobrodošli, vendar je pogovor z drugim bolnikom prav tako pomemben. Zato imamo na voljo 3 svetovalne telefone, osebna srečanja v živo, ki so namenjeni tako bolnikom kot svojcem. Redno na vprašanja odgovarjamo tudi preko elektronske pošte in smo na voljo vsak delovnik v pisarni združenja. Po Sloveniji predavamo o preventivi, zdravem načinu življenja, samopregledovanju dojk (s prikazom na modelu dojke) in o vseh treh presejalnih programih DORA, ZORA in SVIT. Pri izvedbi sodelujejo zdravniki in članice Združenja Europa Donna Slovenija, ki delijo svojo izkušnjo, saj so ravno nasveti iz prve roke neprecenljivi.

Letno izvedemo več kot 40 predavanj po vsej Sloveniji in več kot 2000 telefonskih svetovanj.

SAMOPREGLEDOVANJE DOJK

Delavnice praktičnega prikaza samopregledovanja dojk opravljamo na silikonskem modelu dojk, zato bomo v letošnjem letu dokupili silikonske modele dojk. Redno predstavljamo tudi aplikacijo ”Breast Test” za pametne telefone in tablične računalnike o samopregledovanju, ki smo jo izdelali že v letu 2012 in ima več kot 57.000 prenosov. Prevedena je v 14 jezikov. Aplikacija je namenjena predvsem mlajši populaciji, ki je ključna za doseg osveščanja. Vsebuje tudi menstrualni koledarček, možnost vnosa opomnikov, različnih dejavnosti (npr. telesne aktivnosti) in natančen slikovni prikaz samopregledovanja. Predstavitev aplikacije izvajamo na svoji spletni strani in družbenih omrežjih, v Novicah Europa Donna in na vseh dogodkih, ki so del naših programov ter na natisnjenih menstrualnih koledarčkih. V letu 2023 načrtujemo večjo prenovo aplikacije, saj je za kakovostno uporabo potrebno slediti razvoju operacijskih sistemov.

PROMOCIJSKE STOJNICE

Dejavnosti združenja redno predstavljamo na promocijskih stojnicah, na različnih dogodkih in prireditvah drugih organizatorjev. Prostovoljke delijo promocijske materiale, osveščajo o preventivi in dejavnostih združenja ter na silikonskem modelu dojk prikažejo pravilen samopregled dojk. Na ta način dosežemo tudi populacijo, ki jih z našimi dejavnostmi sicer ne bi dosegli in širimo ključna sporočila združenja.

OBELEŽITEV SVETOVNIH IN MEDNARODNIH DNEVOV, TEDNOV, MESECEV

V okviru osveščanja bomo obeležili vse pomembnejše in vidnejše mesece, tedne in dneve o različnih rakih. Januarja bomo namenili posebno pozornost raku materničnega vratu, obeležili bomo svetovni dan raka, 4. februarja, slovenski teden boja proti raku (marca) in tako naprej preko celega leta. V leto 2023 se želimo aktivno usmeriti v osveščanje mlajših in aktivnih žensk, saj tudi smernice za presejalne programe nakazujejo nižanje meje za začetek presejanja za raka dojk. Pripravili bomo kampanjo osveščanja, ki bo potekala od januarja do decembra in bo z nekaj večjimi poudarki vsak mesec imela novo sporočilo in aktivnost. Ciljno populacijo želimo bolje osvestiti o rakih rodil in o raku dojk. Posebni poudarki bodo rak materničnega vratu, rak jajčnikov in rak dojk.

Obeležitev svetovnega dneva raka jajčnikov

Ob svetovnem dnevu raka jajčnikov v začetku maja bomo pripravili akcijo osveščanja, s katero bomo opozorili na pomen skrbi za svoje zdravje in zgodnjega odkrivanja raka jajčnikov, težko prepoznavne znake in problematiko pozne diagnostike.

Rožnati oktober

V rožnatem oktobru nadaljujemo z osveščanjem o raku dojk in s promocijo zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk. Začeli bomo s tradicionalno novinarsko konferenco, ki bo uvod v vse aktivnosti rožnatega meseca. Povezovali se bomo z različnimi podporniki ter ponovno k sodelovanju povabili naše članice in lokalne koordinatorke, da v svojem kraju obeležijo rožnati oktober. Tudi letos bomo pozvali slovenske občine, s pomočjo katerih bomo širili doseg naših sporočil v različne ciljne skupine in v posameznih lokalnih skupnostih. Pripravili bomo različne aktivnosti in dogodke za osveščanje o pomenu zdravega načina življenja in zgodnjega odkrivanja raka dojk. Osrednji dogodek rožnatega oktobra bo 15. oktober 2023, na dan zdravih dojk (mednarodni dan: Breast Health Day, BHD). Namen je osveščanju širše javnosti na prijazen in pozitiven način.

Vse dneve, tedne in mesece osveščanja bomo tako povezali v skupno zgodbo in na tak način dosegli večji krog ljudi. Kampanja bo obsegala okrogle mize, video oglase, plakate, manjše dogodke in sodelovanje s spletnimi vplivneži.

Program za bolnice in ozdravljenke

Za bolnice in ozdravljenke pripravljamo različne oblike podpore, druženja, izobraževanja in pomoči. Specifične potrebe bolnic poskušamo izpolniti v okviru posameznih sekcij.

PREDAVANJA ZA KAKOVOSTNO ŽIVLJENJE PO DIAGNOZI

Zaradi trenutne epidemiološke situacije smo za naše članice in njihove svojce pripravili serijo strokovnih predavanj za ohranjanje zdravja in kakovostno življenje z boleznijo, ki že drugo leto potekajo prek spletne platforme Zoom.

2-DNEVNI SEMINAR V PORTOROŽU

Pripravili bomo že 17. izobraževalno informativni seminar za članice, bolnice z rakom dojk in raki rodil. Kot je že ustaljena praksa je prvi dan namenjen bolj strokovnim temam in onkološkem zdravljenju, drugi dan pa bolj sproščenim vsebinam s poudarkom na kakovosti življenja po boljezni. Pričakovano število udeleženk je med 250 in 300. V letu 2022 se je seminarja v živo udeležilo 282 članic.

IZOBRAŽEVANJE PROSTOVOLJK – AKTIVNIH ČLANIC

Pripravili bomo 2-dnevno izobraževanje za do 50 aktivnih članic, prostovoljk Združenja Europa Donna Slovenija. Pripravili bomo nova predavanja o pomenu psihosocialne podpore, zakona o prostovoljstvu, komunikaciji ter programih združenja. Ključne bodo praktične delavnice s področja komunikacije z različnimi javnostmi in neposredno z bolnicami in njihovimi svojci.

POMOČ PRI OBVLADOVANJU LIMFEDEMA

Limfedem je zastajanja tekočine v prizadetem predelu telesa, do katerega pride zaradi nezadostnega delovanja limfnega sistema. Limfedem je kronično stanje telesa, ki močno vpliva na kakovost življenja in potrebuje strokovno obravnavo. Problematika pri obravnavi limfedema je vedno aktualna, zato bomo v skladu z veljavnimi ukrepi nadaljevali s pomočjo bolnicam. Če bodo razmere omogočale, bomo pripravili delavnice za samopomoč pri obvladovanju limfedema s praktičnim delom (vaje, masaža, povijanje) po vsej Sloveniji in udeleženkam zagotovili tudi materiale za povijanje. Delavnica obsega največ 10 udeleženk. Izvedli bomo 5 do 6 delavnic po različnih krajih po Sloveniji. Pripravili bomo tudi obnovitvene delavnice in materiale za udeleženke, ki so se v preteklih letih že udeležile delavnic. Od leta 2022 imamo tudi 3 naprave za strojno pomoč pri limfnih drenažah.

PSIHOSOCIALNA, FINANČNA IN PRAVNA PODPORA

Dolgoletno delo z bolnicami nas je naučilo, da je ob bolezni potrebno posvetiti pozornost tudi ustrezni psihosocialni podpori med soočanjem z diagnozo, med in po zdravljenju. Zato že nekaj let v okviru programa Roza nudimo strokovno psihosocialno podporo tako bolnicam kot njihovim svojcem. V sodelovanju s Centrom za psihoterapijo in kakovost odnosov Stik in s Fakulteto Sigmund Freud pripravljamo tako skupinska kot tudi individualna psihoterapevtska srečanja za bolnice in ozdravljenke, ki potekajo v Ljubljani. Začeli smo s podporno skupino za bolnice v Mariboru. Izkustvene delavnice za bolnice v sodelovanju z Društvom Hospic. Organiziramo tudi delavnice čuječnosti in TRE za članice, ki jih delno sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Članice lahko enkrat letno zaprosijo za finančno podporo, ki jo dodeljujemo na podlagi Pravilnika o dodeljevanju socialne denarne pomoči bolnicam – članicam združenja. Članice imajo na voljo brezplačno pravno moč in področja delovnega in socialnega prava.

SEKCIJA ZA BOLNICE Z RAZSEJANIM RAKOM DOJK

V okviru sekcije za bolnice z razsejanim rakom dojk že več let poteka podporna skupina za metastatske bolnice, ki jo vodi izkušena psihoterapevtka. Pripravili bomo več srečanj in predavanj, ki bodo naslavljali težave bolnic z napredovalo boleznijo. Že več let pa redno o napredovali bolezni pišemo v Novicah Europa Donna.

SEKCIJA ZA BOLNICE Z RAKI RODIL

Pred leti smo delovanju združenja dodali tudi osveščanje in podporo bolnicam z ginekološkimi raki ter ustanovili sekcijo za bolnice z izkušnjo raka rodil. Pripravili bomo več srečanj in predavanj na teme, ki zanimajo ženske z raki rodil.

SEKCIJA MLADIH BOLNIC

Že od leta 2008 imamo zelo aktivno sekcijo mladih bolnic. V sekcijo so vključene ženske, ki so za rakom dojk ali raki rodil zbolele pred 40. letom starosti. Sekcija pripravlja srečanja in predavanja za to ciljno skupino in se aktivno vključuje tudi v celoten program združenja.

MULTIDISCIPLINARNA OBRAVNAVA – serija videoposnetkov

Pripravili bomo serijo videoposnetkov o multidisciplinarni obravnavi rakov rodil, ki bolnicam zagotavlja boljše možnosti izhoda bolezni in boljše preživetje. V pogovoru s strokovnjaki bomo osvetlili multidisciplinarno obravnavo od diagnostike, sistemskega zdravljenja, onkološka kirurgija, radioterapija, genetska ambulanta, psihoonkolgija, rahabilitacija, prehrana in gibanje. Videoposnetki bodo objavljeni na YouTube kanalu in spletni strani Združenja Europa Donna Slovenija in bodo imeli daljšo življenjsko dobo, kot posamezen dogodek. V letu 2022 smo takšne videe pripravili za raka dojk.

Program za svojce

SKUPINE ZA ODRASLE SVOJCE

V okviru programa ROZA potekajo posebna skupinska srečanja za svojce obolelih žensk. Ena skupina je namenjena svojcem bolnic z rakom dojk ali rakom rodil, druga skupina pa žalujočim, ki jih je prizadela izguba bližnje osebe zaradi raka. Skupini se srečujeta enkrat tedensko, v popoldanskem času. Obsegajo 12 srečanj, po 2 uri. Skupini potekata v okviru programa Roza in jih delno sofinancira Ministrstvo za zdravje.

TABOR ZA OTROKE

Diagnoza in dolgotrajno zdravljenje mame, sestre, tete ali babice duševno in fizično obremenilno vpliva na vso družino in še posebej na otroke, zato je del programa ROZA namenjen prav njim. Za otroke v starosti od 5 do 18 let pripravljamo štiridnevni tabor za otroke z izkušnjo z neozdravljivo, kronično boleznijo v družini. Tabor za otroke bo potekal konec avgusta (predvidoma), vključili bomo do 21 otrok bolnic. Tabor za otroke poteka v okviru programa Roza in ga delno sofinancira Ministrstvo za zdravje.

Program za gibanje in šport

Že več let spodbujamo gibanje žensk po zdravljenju raka, v zadnjih letih pa še bolj aktivno preko programa za gibanje in šport.

REKREACIJA

  • Joga za članice (že več let) – prilagojeno delo za bolnice; poteka celo leto v dveh skupinah v treh sklopih v Ljubljani, joga za članice na obali (Lucija, 1x tedensko).
  • Spletna vadba, ki poteka 2x tedensko – funkcionalna vadba.
  • Funkcionalna vadba – v živo v Slovenki Bistrici
  • Vadba na stolih, ki poteka 1x tedensko (gre za manj intenzivno vadbo, primerno za vsakogar), ki prav tako poteka prek spleta.
  • Članice z obale se lahko pridružijo pohodom, ki potekajo enkrat na mesec in nordijski hoji, ki poteka vsakih 14 dni.
  • Veslanje in SUP-anje na Obali, ki poteka od junija do oktobra.

ŠPORTNI VIKEND

V začetku maja za članice združenja pripravljamo športni vikend. Potekal bo od petka do nedelje v Pacugu, pripravili bomo preplet zanimivih vsebin, gibanja (pohodi, telovadba), delavnic (tehnike dihanja, kako preprečiti limfedem) in druženja. V letu 2022 smo prvič izvedli takšno srečanje. Udeležilo se ga je 85 članic. Zaradi pozitivnih odzivov bomo s to dejavnostjo nadaljevali.

INFORMATIVNE KARTICE

V sodelovanju s strokovnjaki bomo pripravili komplet kartic, ki nagovarjajo k zdravemu življenjskemu slogu. Paket bo vseboval 31 kartic za 31 dni v mesecu z nasveti in izzivi za gibanje in zdravo prehranjevanje, hidracijo in opomnikom na samopregled. Vsaka kartica predstavlja temo/izziv za en dan, ki uporabnika spodbuja k aktivnemu življenju in skrbi za svoje zdravje. Z mešanjem kartic vsak mesec poskrbimo za nov vrstni red izzivov. Namen kartic je posameznike spodbuditi h gibanju in zdravemu življenjskemu slogu, ki sta pomembna dejavnika pri ohranjanju zdravja in dobrega počutja. Paket kartic je namenjen našim članicam, ki so se z boleznijo že srečale, pa tudi za vse zdrave, ki jih želimo na ta način spodbuditi, da redno telesno aktivnost vključijo v svoj vsakdan.

RACE FOR THE CURE

Race for the Cure® je največji evropski športni dogodek za osveščanje o zdravju žensk. Pomaga organizacijam pri zbiranju sredstev za osveščanje o raku dojk. Združuje ozdravljenke, družine in prijatelje pri hoji in teku. Tudi letos bomo pozvali ekipe in posameznike, da se odzovejo vabilu in se priključili dogodku Race for the Cure® 2023, ki bo tudi letos potekal konec septembra in začetek oktobra po Evropi. Hodili in tekli bomo po vsej Sloveniji, poskrbeli za gibanje in osveščali o raku dojk.

Lokalno sodelovanje

PODRUŽNICE, SKUPINE

Vedno več pozornosti namenjamo prisotnosti na lokalni ravni, saj je rak bolezen, ki prizadene ljudi po vsej Sloveniji. Poleg sedeža v Ljubljani, imamo dve podružnici v Podravju in v Obalno-kraški regiji ter skupine v Posavju, Savinjski dolini in v Bohinju. Naše prostovoljke so aktivne v številnih krajih po Sloveniji. V prihodnje si želimo krepiti prisotnost v lokalnih okoljih, za osveščanje o pomenu preventive in z različnimi programi za bolnice in njihove svojce.

Podružnice in skupine so ključne za širjenje celotnega programa na lokalno raven in vključevanja novih uporabnic.

EUROPA DONNA PO SLOVENIJI – Kavice z Europo Donno

Ker se zavedamo pomena osveščanja v lokalnem okolju in ker se želimo približati našim članicam in njihovim potrebam se bomo odpravili na teren. V letu 2022 smo obiskali vse statistične regije in v dveh večjih krajih pripravili srečanje z lokalno skupnostjo. Obiskali smo 25 krajev. Na stojnici so prostovoljke, ki mimoidoče osveščajo o preventivi in dejavnostih združenja, delijo promocijski material, ter prikazujejo pravilen samopregled dojk na silikonskem modelu. Na stojnici mimoidočim ponujamo tudi skodelico kave ali vodo, da pogovor lažje steče Zaradi pozitivnega odziva bomo v letu v manjšem obsegu s tem projektom nadaljevali.

“Nazaj na delo”

Rak dojk ali rak rodil že dolgo ni več samo bolezen telesa. Zaradi boljše diagnostike in učinkovitega zdravljenje se preživetje po diagnozi konstantno podaljšuje, zato je zelo pomembno bolnice po raku dojk/raku rodil ustrezno umestiti nazaj v njihovo življenje in delovno okolje, kljub prilagoditvam novim, drugačnim (spremenjenim) potrebam in telesnim omejitvam, ki jih je prineslo zdravljenje. Zavedamo se, da so dolga bolniške odsotnosti z dela posledica tudi neurejenih razmer, slabi komunikaciji z delodajalci in aktivnem sodelovanju vseh ključnih deležnikov v tem procesu. Zato bomo v letu 2023 pripravili vsaj tri javne okrogle mize, ki bodo problematiko naslavljale iz različnih vidikov. Vzporedno s tem pa bomo pripravili dejavnosti za pripravo dobrih praks pri podpori bolnicam in delodajalce.

Sklad Mojce Senčar

Ob 25-letnici delovanja smo ustanovili sklad Mojce Senčar, dolgoletne predsednice Združenja Europa Donna Slovenija, ki je bila v teh 25 letih gonilo in prepoznavni obraz združenja. Sklad je namenjen financiranju naravoslovnih in družboslovnih, bazičnih in aplikativnih raziskav s področja raka dojk in rakov rodil. Vsako leto bo sklad na podlagi razpisa podelil financiranje za več raziskovalnih programov. V letu 2022 smo za raziskave v letu 2023 namenili sredstva v skupni višini do 50.000 evrov. V letu 2023 bomo izvedli razpis za financiranje raziskav v letu 2024.

 

Nadaljevali bomo z vsemi aktivnimi vlogami in sodelovanji.

Pripravila:
Tanja Španić