Povečaj pisavo
> O nas > Organi Europe Donne Slovenija

Slovensko združenje za boj proti raku dojk deluje na osnovi statuta in povezuje polnoletne fizične osebe, bolnice z rakom, njihove svojce, prijatelje, podpornike, strokovnjake in vse, ki so na kakršen koli način pripravljeni pomagati bolnicam in njihovim svojcem.

Organi združenja so skupščina, upravni odbor, nadzorni odbor in častno razsodišče. Skupščina je najvišji organ združenja in jo sestavljajo vse članice. Upravni odbor šteje najmanj sedem članic in ga sestavljajo: predsednica združenja in najmanj pet članic. Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov združenja in opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem združenja. Častno razsodišče se sestaja po potrebi na podlagi zahtev članic ali organov združenja.

Skupščina

Skupščina je najvišji organ Združenja in jo sestavljajo vse članice in člani. Skupščina je lahko redna ali izredna. Redno skupščino sklicuje upravni odbor vsako leto. Izredna skupščina se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo tretjine članic Združenja. Upravni odbor je dolžan sklicati izredno skupščino v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izredne skupščine ne skliče v predpisanem roku, jo skliče predlagateljica, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi gradivi. Izredna skupščina sklepa le o zadevi, za katero je sklicana.

Upravni odbor

 • Tanja Španić, predsednica
 • Rina Klinar, podpredsednica
 • Gregor Cuzak, zakladničar
 • Klara Kresevič Bajec, članica
 • Alma Pašanović, članica
 • Radka Tomšič Demšar, članica
 • Mojca Tržan, članica

Nadzorni odbor

 • Eva Mohar
 • Jerica Jančar
 • Marjan Sušelj

Častno razsodišče

 • Duša Mandić
 • Meta Vodiškar
 • Pavluška Drnovšek