Povečaj pisavo

Pomembno je, da smo pozorni na duševne stiske pri ženskah, ki so se srečale z diagnozo rak in jim ponudimo ustrezno psihosocialno podporo. V okviru programa ROZA smo skupaj s partnerji za njih pripravili nekaj možnosti za podporo. Uspeh zdravljenja je odvisen tudi od ženske, ki lahko sama prispeva k izidu zdravljenja, uspešni rehabilitaciji in reintegraciji v svoje socialno in delovno okolje.

Program ROZA spodbuja ženske, da s svojimi aktivnostmi prispevajo k izboljšanju zdravja ter zmanjšanju dejavnikov tveganja za ponovitev bolezni in jim pomaga, da obdobje od soočenja z diagnozo, zdravljenja in po zdravljenju kakovostnejše preživijo, brez dodatnih obremenilnih posledic na psihično kot tudi na fizično zdravje.

 

Za vse dejavnosti iz programa ROZA se prijavite na elektronski naslov: roza@europadonna.si. Pripišite za katero dejavnost se želite prijaviti in iz katerega kraja prihajate. V kolikor bomo zbrali vsaj 8 prijavljenih iz vaše okolice, lahko dejavnost pripeljemo v vašo bližino. To nam bo olajšalo načrtovanje dekjavnosti in širjenje programa izven Ljubljane.

Podporna skupina za bolnice v Ljubljani

Ženske, ki so se soočile z diagnozo rak dojk ali raki rodil vabimo v skupino za bolnice, ki trikrat letno poteka v Ljubljani, pod vodstvom izkušene terapevtke iz Stika, centra za psihoterapijo in kakovost odnosov. Skupina se srečuje dvakrat mesečno v popoldanskem času, vsak drugi in četrti četrtek v mesecu, v prostorih Europe Donne, v Ljubljani. Podporna skupina obsega 6 srečanj, po 1,5 ure. Predhodne prijave so obvezne, sprejemamo jih do zapolnitve prostih mest (12).
Prijava in več informacij na elektronski naslov: roza@europadonna.si

Psihoedukativne delavnice za bolnice v Mariboru

V Mariboru enkrat mesečno potekajo psihoedukativne delavnice za bolnice z rakom dojk ali raki rodil. Za ženske, ki so srečale z diagnozo rak dojk ali rak rodil smo pripravili sklop sedmih psihoedukatinih delavnic. Delavnice vključujejo različne teme kot so: stres in soočanje/spoprijemanje z boleznijo, tehnike sproščanja, anksioznost in depresivnost, spoprijemanje z depresivnostjo in anksioznostjo. Potekajo enkrat mesečno v popoldanskem času pod vodstvom psihologinje Sanje Roškar. Skupina obsega največ 12 udeleženk.
Prijave do zapolnitve prostih mest na elektronski naslov: roza@europadonna.si.

Delavnice čuječnosti

Z delavnicami čuječnosti Društva za razvijanje čuječnosti bomo podpiramo bolnice na poti k sebi in svojemu zdravju. Čuječnost (ang. mindfulness) je način zavedanja svojega doživljanja, ki ga spremlja odnos sprejemanja, odprtosti in radovednosti. S čuječnostjo svojo pozornost usmerjamo na trenutno izkušnjo, kot se poraja tukaj in zdaj. Raziskave kažejo, da je redno izvajanje prakse čuječnosti posameznikom pomagalo vzgojiti dolgoročno in globoko izkušnjo notranje mirnosti, dobrega počutja in višjega vrednotenja samega sebe, vključno z zmanjšanjem stresa, tesnobe in depresivnosti. Delavnice čuječnosti se v sklopih izvajajo dvakrat letno, enkrat v Ljubljani, enkrat izven. Delavnice so brezplačne.
Prijava do zapolnitve prostih mest (12) na elektronski naslov: roza@europadonna.si

Delavnice TRE (vaje za sproščanje napetosti, stresa in travme)

Ženskam obolelim za rakom dojk ali rakom rodil omogočamo učenje metode TRE, v sodelovanju z Zavodom Vitazen in priznano TRE terapevtko ter začetnico te metode v Sloveniji dr. Tjašo Stepišnik Perdih. Metoda je sestavljena iz serije vaj za sproščanje napetosti, stresa in travme (TRE) in se je izkazala za zelo učinkovito pri bolnicah z rakom. Je zelo nežna in hkrati učinkovita tehnika za sproščanje stresa in pokrčitev v telesu. Zelo izboljša stik s seboj, sprejemanje in občutenje svojega telesa. Rak in operativni posegi vplivajo na doživljanje lastnega telesa in nenazadnje je vsaka takšna bolezen stresna. Prednost metode je tudi v tem, da jo lahko sčasoma uporablja vsak sam in je namenjena samopomoči. Pomembno je, da je udeleženka prisotna na vseh delavnicah in na dveh intervjujih pred in po zaključku delavnic. Delavnice TRE bomo v tem obdobju izvedli 4-krat. Vsak cikel delavnic obsega 9 srečanj z največ 8 udeleženkami.
Prijava do zapolnitve prostih mest na elektronski naslov: roza@europadonna.si

Delavnice in skupine potekajo v okviru projekta ROZA, ki ga sofinancira Ministrstvo za zdravje RS, in so za udeleženke brezplačne. Potrebne so predhodne prijave ki jih sprejemamo do zapolnitve skupine.

Individualna, partnerska in družinska psihoterapevtska pomoč bolnicam

V sodelovanju s Fakulteto za psihoterapevtsko znanost Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani je bolnicam z rakom dojk in raki rodil, ki so članice Združenja Europa Donna Slovenija in njihovim družinskim članom na voljo tudi individualna, partnerska in družinska psihoterapija. Združenje Europa Donna Slovenija uporabnicam sofinancira polovico storitve do polne dogovorjene pogodbene cene. Terapevtske obravnave se izvajajo 1 uro tedensko. Sofinanciranje za posameznega uporabnika je možno največ dve leti. Za več informacij nam pišite na roza@europadonna.si.

Sekcije Europa Donna

Članicam Europe Donne so na voljo tudi različne sekcije, ki povezujejo bolnice s specifičnimi potrebami.
Sekciji mladih bolnic se lahko pridružijo ženske, ki so za rakom dojk zbolele pred 40. letom starosti in se hkrati z boleznijo soočajo še z drugimi težavami; z odsotnostjo z dela, skrbjo za majhne otroke ali s strahom, da otrok po zdravljenju ne bodo mogle imeti, s prizadeto samopodobo in drugimi duševnimi in finančnimi stiskami. Sekcija za ženske z napredovalim rakom je namenjena ženskam, ki se soočajo z razsejano boleznijo. Sekcija za ženske z raki rodil pa povezuje ženske, ki so zbolele za ginekološkimi raki.
Sekcija mladih bolnic

Za ženske, ki so za rakom dojk zbolele pred 40…

Sekcija za ženske z napredovalim rakom

Sekcija za ženske z razsejanim rakom dojk.

Sekcija za ženskez raki rodil

Za ženske, ki so zbolele za raki rodil.

Vabimo vas, da se včlanite v Združenje Europa Donna Slovenija.